Texty & Preklad: emperor - my empire s doom Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi emperor! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno emperor e a uvidíte aké piene od emperor máme v našom archíve a viac podobných ako my empire s doom.

emperor
my empire s doom
[Originally released in 1992 on the demo album "Wrath of the Tyrant".]
[Lyrics by Mortiis.]
[Music by Ihsahn and Samoth.]
[4:30]
Once our lord has come again,
all black hearts will celebrate
the darksome fiend
in the kingdom of sorrow.
Nocturnal fiends,
the beings of the night and shadows
calling forth the pure spirit
of the night.
Our reign may come secretly.
Your Lord's castle is gone.
His glory is no more,
and nothing can stop the purifying.
They remember how you conjured
all those years of sorrow.
Blasting winds of darkness conquer.
Dark lords and their minions coming through.
Hate and sin to remain.
Empty hearts fearing thy name.
Darkness hammers through on the priests.
Darkness hammers forward on the cross.
Servants of God, we will desecrate your coward race
with darkness.
Darkness hammers through on the priests.
Darkness hammers forward on the cross.
Servants of God, we will desecrate your coward race
with darkness.
Once our lord has come again,
all black hearts will celebrate
the darksome fiend
in the kingdom of sorrow.
When he returns his spirits must choose purity.
When he conquers kingdoms of death
our dead shall all reign again.
Our reign may come secretly.
Your Lord's castle is gone.
His glory is no more,
and nothing can stop the purifying.
They remember how you conjured
all those years of sorrow.
Awakened from the shadows to create.
Riding with me and with all his chosen.
Our lord to be has come again.
Riding from the past.
Little you know your life fades.

 

[Pôvodne vydané v roku 1992 na demo albume „Wrath of the Tyrant“.]
[Text od Mortiisa.]
[Hudba od Ihsahna a Samotha.]
[4:30]
Len čo náš pán opäť príde,
budú oslavovať všetky čierne srdcia
temný diabol
v kráľovstve smútku.
Noční diabli,
bytosti noci a tiene
volanie čistého ducha
z noci.
Naša vláda môže prísť tajne.
Hrad vášho Pána je preč.
Jeho sláva už nie je,
a nič nemôže zastaviť očistenie.
Pamätajú si, ako si vykúzlil
celé tie roky smútku.
Výbušné vetry temnoty víťazia.
Prechádzajú temní páni a ich prisluhovači.
Nenávisť a hriech zostať.
Prázdne srdce sa bojí tvojho mena.
Temnota preniká na kňazov.
Tma kladivá vpred na kríži.
Služobníci Boží, znesvätíme vašu zbabelú rasu
s tmou.
Temnota preniká na kňazov.
Tma kladivá vpred na kríži.
Služobníci Boží, znesvätíme vašu zbabelú rasu
s tmou.
Len čo náš pán opäť príde,
budú oslavovať všetky čierne srdcia
temný diabol
v kráľovstve smútku.
Po návrate musí jeho duch zvoliť čistotu.
Keď zvíťazí nad kráľovstvami smrti
naši mŕtvi budú opäť kraľovať všetci.
Naša vláda môže prísť tajne.
Hrad vášho Pána je preč.
Jeho sláva už nie je,
a nič nemôže zastaviť očistenie.
Pamätajú si, ako si vykúzlil
celé tie roky smútku.
Prebudený z tieňov, aby vytvoril.
Jazdiť so mnou a so všetkými jeho vyvolenými.
Náš pán, ktorý má byť, opäť prišiel.
Jazdenie z minulosti.
Málo viete, že váš život bledne.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk