Texty & Preklad: emperor - inno a satana Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi emperor! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno emperor e a uvidíte aké piene od emperor máme v našom archíve a viac podobných ako inno a satana.

emperor
inno a satana
O' mighty Lord of the Night.
Master of beasts.
Bringer of awe and derision.
Thou whose spirit lieth upon every act of oppression, hatred and strife.
Thou whose presence dweleth in every shadow.
Thou who strengthen the power of every quietus.
Thou who sway every plague and storm.
Harkee.
Thou art the Emperor of Darkness.
Thou art the king of howling wolves.
Thou hath the power to force any light in wane.
Sans mercy.
Sans compassion nor will to answer whosoever asketh the why.
Thy path is capricious but yet so wide. With no such thing as an impediment to strong.
Every time thou consecrate me to another secret of Thine.
I take another step towards Thy Pantheon.

 

Ó, mocný Pán noci.
Majster zvierat.
Prívrženec úcty a výsmechu.
Ty, ktorého duch leží na každom skutku útlaku, nenávisti a sporov.
Ty, ktorého prítomnosť prebýva v každom tieni.
Ty, ktorý posilňuješ silu každého ticha.
Ty, ktorý ovládaš každý mor a búrku.
Harkee.
Si cisárom temnoty.
Ty si kráľ zavýjajúcich vlkov.
Máš moc prinútiť ubúdajúce svetlo.
Bez milosti.
Bez súcitu ani vôle odpovedať každému, kto sa pýta prečo.
Tvoja cesta je rozmarná, ale napriek tomu taká široká. Bez prekážky silným.
Zakaždým, keď ma zasvätíš inému Tvojmu tajomstvu.
Urobím ďalší krok k Tvojmu panteónu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk