Texty & Preklad: emperor - cosmic keys to my creations and times Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi emperor! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno emperor e a uvidíte aké piene od emperor máme v našom archíve a viac podobných ako cosmic keys to my creations and times.

emperor
cosmic keys to my creations and times
The heaves are lit by the stars where years of secrets of universal
forces lay hid. They shine so bright, but yet they have seen more evil
than time itself. Reflected in the deepless lakes they are drowning in
black elements. They are the planetary keys to unlimited wisdom and
power for the Emperor to obtain. They being the gods of the wolves
whom upon they bark at night, requesting their next victim in thirst
of blood.I enjoy those moments I may haunt with these beats of the
night. What kinds of beings are existing at the deeps of my lakes?
They surely must be of an evil race, for no friendly thing can live in
such depressive waters. Here is also a planet similar to the moon, but
its phases is only one and it is in its most powerful for all and
ever... There passes no light without the barking of the wolves. All
these landscapes are timeless, and this is all just a part of cosmos,
but all is mine and past and future is yet to discover... Much have
been discovered, but tomorrow I will realise I existed before myself.I
will be reborn before I die.I will realise planets ages old, created
by a rules with a crown of dragon claws, arrived with a
stargate...

 

Vlny sú osvetlené hviezdami, kde sú roky tajomstiev vesmíru
sily ležali ukryté. Svietia tak jasne, ale napriek tomu videli viac zla
než samotný čas. Odrážajú sa v bezchybných jazerách, v ktorých sa topia
čierne prvky. Sú to planetárne kľúče k neobmedzenej múdrosti a
moc, ktorú môže cisár získať. Boli to bohovia vlkov
ktorých štekajú v noci a smädne požadujú svoju ďalšiu obeť
krvi. Užívam si tie chvíle, ktoré môžem prenasledovať týmito údermi
noc. Aké druhy bytostí existujú v hlbinách mojich jazier?
Určite musia byť zlej rasy, pretože v nich nemôže žiť žiadna priateľská vec
také depresívne vody. Tu je tiež planéta podobná mesiacu, ale
jeho fázy sú iba jedna a je v najsilnejšej pre všetkých a
nikdy ... Neprejde svetlo bez štekania vlkov. Všetky
tieto krajiny sú nadčasové, a to všetko je len časť kozmu,
ale všetko je moje a minulosť a budúcnosť je ešte len na objavenie ... Veľa
bol objavený, ale zajtra si uvedomím, že som existoval sám pred sebou.I
sa znovuzrodí skôr ako zomriem. Uvedomím si planéty staré, stvorené
podľa pravidiel s korunou dračích pazúrov dorazil s
hviezdna brána ...

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk