Texty & Preklad: emilie autumn - shalott Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi emilie autumn! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno emilie autumn e a uvidíte aké piene od emilie autumn máme v našom archíve a viac podobných ako shalott.

emilie autumn
shalott
She's locked up with a spinning wheel
She can't recall what it was like to feel
She says, "This room's gonna be my grave
And there's no one who can save me,"
She sits down to her colored thread
She knows lovers waking up in their beds
She says, "How long can I live this way
Is there someone I can pay to let me go
'Cause I'm half sick of shadows
I want to see the sky
Everyone else can watch as the sun goes down
So why can't I
Chorus:
And it's raining
And the stars are falling from the sky
And the wind
And the wind I know it's cold
I've been waiting
For the day I will surely die
And it's here
And it's here for I've been told
That I'll die before I'm old
And the wind I know it's cold..."
She looks up to the mirrored glass
She sees a horse and rider pass
She says, "This man's gonna be my death
'Cause he's all I ever wanted in my life
And I know he doesn't know my name
And that all the girls are all the same to him
But still I've got to get out of this place
'Cause I don't think I can face another night
Where I'm half sick of shadows
And I can't see the sky
Everyone else can watch as the tide comes in
So why can't I
Chorus
But there's willow trees
And little breezes, waves, and walls, and flowers
And there's moonlight every single night
As I'm locked in these towers
So I'll meet my death
But with my last breath I'll sing to him I love
And he'll see my face in another place,"
And with that the glass above
Her cracked into a million bits
And she cried out, "So the story fits
But then I could have guessed it all along
'Cause now some drama queen is gonna write a song for me,"
She went down to her little boat
And she broke the chains and began to float away
And as the blood froze in her veins she said,
"Well then that explains a thing or two
'Cause I know I'm the cursed one
I know I'm meant to die
Everyone else can watch as their dreams untie
So why can't I
Chorus
Chorus

 

Je zamknutá kolovrátkom
Nevie si spomenúť, aké to bolo cítiť
Hovorí: „Táto izba bude mojím hrobom
A nie je nikto, kto by ma mohol zachrániť, “
Sadne si k svojej farebnej nite
Pozná milencov prebúdzajúcich sa v ich posteliach
Hovorí: „Ako dlho môžem takto žiť
Je niekto, koho môžem zaplatiť, aby ma pustil
Pretože som z tieňov napoly chorý
Chcem vidieť oblohu
Všetci ostatní môžu sledovať, ako zapadá slnko
Tak prečo by som nemohol
Refrén:
A prší
A hviezdy padajú z neba
A vietor
A vietor viem, že je zima
čakal som
Za deň určite zomriem
A je to tu
A je tu, pretože mi to bolo povedané
Že umriem skôr, ako budem starý
A vietor viem, že je zima ... “
Pozerá hore k zrkadlovému sklu
Vidí prechádzať koňa a jazdca
Hovorí: „Tento muž bude mojou smrťou
Pretože je to všetko, čo som v živote chcel
A viem, že nevie moje meno
A že všetky dievčatá sú mu rovnaké
Ale stále sa musím dostať z tohto miesta
Pretože si nemyslím, že by som mohol čeliť ďalšej noci
Kde som napoly chorý z tieňov
A nevidím oblohu
Všetci ostatní môžu sledovať, ako prichádza príliv
Tak prečo by som nemohol
Refrén
Ale sú tu vŕby
A malý vánok, vlny a steny a kvety
A každú noc je mesačný svit
Ako som zamknutý v týchto vežiach
Takže stretnem svoju smrť
Ale s posledným dychom mu zaspievam milujem
A uvidí moju tvár na inom mieste, “
A s tým pohárik vyššie
Praskla na milión kúskov
A zvolala: „Takže príbeh zapadá
Ale potom som to mohol celý čas hádať
Pretože nejaká dramatická kráľovná mi teraz napíše pieseň, “
Zišla dolu k svojmu malému člnu
A ona zlomila reťaze a začala odplávať
A keď jej v žilách zamrzla krv, povedala:
„No a potom to vysvetľuje jednu alebo dve veci
Pretože viem, že som ten prekliaty
Viem, že som mal zomrieť
Všetci ostatní môžu sledovať, ako sa ich sny rozväzujú
Tak prečo by som nemohol
Refrén
Refrén

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk