Texty & Preklad: emilie autumn - in praise of cyrano Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi emilie autumn! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno emilie autumn e a uvidíte aké piene od emilie autumn máme v našom archíve a viac podobných ako in praise of cyrano.

emilie autumn
in praise of cyrano
He had a fault, this is most true
But others have faults greater still
A noble profile was his rue
But many have done greater ill
And yet he would not show
His love, nor let her know
That she was dear
Though he was near
He dared not tell her so.
Now why was he the only man
To see himself not worth his prize?
About myself they plot and plan
How to find favour in my eyes
But never do they guess
That I might think them less
Than one who chose
Due to his nose
To love but not confess

 

Mal chybu, to je najviac pravda
Ale iní majú chyby stále väčšie
Jeho ušľachtilý profil bol ušľachtilý
Mnohí však ochoreli ešte viac
A napriek tomu by sa neukazoval
Jeho láska, ani jej dať vedieť
Že bola drahá
Aj keď bol blízko
Neodvážil sa jej to povedať.
Prečo bol teda jediným mužom
Aby videl, že nestojí za svoju cenu?
O sebe plánujú a plánujú
Ako nájsť milosť v mojich očiach
Ale nikdy nehádajú
Že by som si ich mohol myslieť menej
Než ten, ktorý si vybral
Kvôli jeho nosu
Milovať, ale nevyznávať

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk