Texty & Preklad: emilie autumn - i know it s over Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi emilie autumn! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno emilie autumn e a uvidíte aké piene od emilie autumn máme v našom archíve a viac podobných ako i know it s over.

emilie autumn
i know it s over
Oh Mother, I can feel the soil falling over my head
And as I climb into an empty bed
Oh well. Enough said
I know it's over - still I cling
I don't know where else I can go
Oh
Oh Mother, I can feel the soil falling over my head
See, the sea wants to take me
The knife wants to slit me
Do you think you can help me?
Sad veiled bride, please be happy
Handsome groom, give her room
Loud, loutish lover, treat her kindly
Though she needs you
More than she loves you
And I know it's over - still I cling
I don't know where else I can go
Over and over and over and over
Over and over
I know it's over
And it never really began
But in my heart it was so real
And you even spoke to me, and said:
"If you're so funny
Then why are you on your own tonight?
And if you're so clever
Then why are you on your own tonight?
If you're so very entertaining
Then why are you on your own tonight?
If you're so terribly good-looking
Then why are you on your own tonight?
I know
'Cause tonight is just like any other night
That's why you're on your own tonight
With your triumphs and your charms
While they're in each other's arms
It's so easy to laugh
It's so easy to hate
It takes strength to be gentle and kind
Over, over, over, over
It's so easy to laugh
It's so easy to hate
It takes guts to be gentle and kind
Over, over, it's over
Love is natural and real
But not for you, my love
Not tonight, my love
Love is natural and real
But not for such as you and I, my, my love"
Oh Mother, I can feel the soil falling over my head
Oh Mother, I can feel the soil falling over my head
Oh Mother, I can feel the soil falling over my head
Oh Mother, I can feel the soil falling over my
Oh Mother, I can feel the soil falling over my head
Oh Mother, I can even feel the soil falling over my head
Oh Mother, I can feel the soil falling over my head
Oh Mother, I can feel the soil falling over my

 

Och, matko, cítim, ako mi pôda padá cez hlavu
A keď stúpam do prázdnej postele
No dobre. Dosť bolo povedané
Viem, že je koniec - stále sa držím
Neviem, kam ešte môžem ísť
Oh
Och, matko, cítim, ako mi pôda padá cez hlavu
Vidíš, more ma chce vziať
Nôž ma chce podrezať
Myslíš si, že mi môžeš pomôcť?
Smutná zahalená nevesta, prosím, buď šťastná
Pohľadný ženích, daj jej pokoj
Hlasná, loutská milenka, správaj sa k nej láskavo
Aj keď ťa potrebuje
Viac ako ťa miluje
A viem, že je koniec - stále sa držím
Neviem, kam ešte môžem ísť
Znova a znova a znova a znova
Znova a znova
Viem, že je koniec
A nikdy sa to skutočne nezačalo
Ale v mojom srdci to bolo také skutočné
A dokonca si so mnou hovoril a hovoril:
„Ak si taký zábavný
Tak prečo si dnes večer sám?
A ak si taký šikovný
Tak prečo si dnes večer sám?
Ak ste tak veľmi zábavní
Tak prečo si dnes večer sám?
Ak ste tak strašne pekný
Tak prečo si dnes večer sám?
viem
Pretože dnešný večer je ako každá iná noc
Preto si dnes večer sám
S tvojimi triumfami a tvojimi pôvabmi
Zatiaľ čo sú si navzájom v náručí
Je ľahké sa smiať
Je také ľahké nenávidieť
Chce to silu, aby sme boli nežní a láskaví
Stále, znova, znova, znova
Je ľahké sa smiať
Je také ľahké nenávidieť
Chce to odvahu byť jemný a láskavý
Stále dokola, skončilo to
Láska je prirodzená a skutočná
Ale nie pre teba, láska moja
Dnes večer nie, láska moja
Láska je prirodzená a skutočná
Ale nie pre také ako ty a ja, moja, moja láska “
Och, matko, cítim, ako mi pôda padá cez hlavu
Och, matko, cítim, ako mi pôda padá cez hlavu
Och, matko, cítim, ako mi pôda padá cez hlavu
Och, matko, cítim, ako mi pôda padá
Och, matko, cítim, ako mi pôda padá cez hlavu
Och, matko, dokonca cítim, ako mi pôda padá cez hlavu
Och, matko, cítim, ako mi pôda padá cez hlavu
Och, matko, cítim, ako mi pôda padá

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk