Texty & Preklad: emilie autumn - by the sword Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi emilie autumn! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno emilie autumn e a uvidíte aké piene od emilie autumn máme v našom archíve a viac podobných ako by the sword.

emilie autumn
by the sword
"Days of old," I tell my restless mind
Searching mountains, fields, and meadows green
What is it my heart can hope to find
All I long for I have never seen
Tales of glory written in the dust
Tapestries of deepest purple gold
Legends carved in stone tell me I must
Journey through the mist and bitter cold
Seeking in the corners of the earth
My companions I have never known
Blindly running forth, is honor worth
Endless hours of silence spent alone?
But in this brotherhood I still believe
And for the ones we've lost my soul will grieve
Yet through the world alone I wander for I know somewhere
I will find my brothers, by the sword I swear
In my memory awakening
Like a dream too sweet to cast away
Shadows of the past begin to sing
Calling out to me in their gallant way
Come away with us brother in arms
Through the seas of silver, fields of gold
Join us as we battle those who harm
And fight with valour as in days of old
But in this brotherhood I still believe
And for the ones we've lost my soul will grieve
Yet through the world alone I wander for I know somewhere
I will find my brothers, by the sword I swear
Seeking in the corners of the earth
My companions I have never known
Blindly running forth, is honor worth
Endless hours of silence spent alone?
But in this brotherhood I still believe
And for the ones we've lost my soul will grieve
Yet through the world alone I wander for I know somewhere
I will find my brothers, by the sword I swear
Rescue damsels fine and maidens fair
Free the noble who have done no wrong
Though it seems the world may little care
Some are left that to the Round belong
But in this brotherhood we still believe
And for the ones we've lost our souls will grieve
Yet through the world alone we wander for we know somewhere
We will find our brothers, by the sword we swear
By the sword I swear
I will find my brothers
I will find my sisters
I will find my brothers
I will find my sisters
By the sword I swear

 

„Staré časy,“ hovorím svojej nepokojnej mysli
Hľadám hory, polia a lúky zelené
Čo je moje srdce, dúfam, že nájde
Všetko, po čom túžim, som nikdy nevidel
V prachu napísané povesti o sláve
Gobelíny z najhlbšieho fialového zlata
Legendy vytesané do kameňa mi hovoria, že musím
Cesta cez hmlu a treskúcu zimu
Hľadajúci v kútoch Zeme
Moji spoločníci, ktorých som nikdy nepoznal
Slepo beží ďalej, má česť
Nekonečné hodiny ticha strávené osamote?
Ale v toto bratstvo stále verím
A pre tých, ktorých sme stratili, bude moja duša smútiť
Napriek tomu sám svetom blúdim, pretože niekam viem
Nájdem svojich bratov, mečom, ktorý prisahám
V mojej pamäti prebudení
Ako príliš sladký sen na zahodenie
Tiene minulosti začnú spievať
Volajú na mňa ich galantným spôsobom
Poďte s nami bratom v náručí
Cez moria striebra, polia zlata
Pripojte sa k nám a bojujte proti tým, ktorí škodia
A bojujte s udatnosťou ako za starých čias
Ale v toto bratstvo stále verím
A pre tých, ktorých sme stratili, bude moja duša smútiť
Napriek tomu sám svetom blúdim, pretože niekam viem
Nájdem svojich bratov, mečom, ktorý prisahám
Hľadajúci v kútoch Zeme
Moji spoločníci, ktorých som nikdy nepoznal
Slepo beží ďalej, má česť
Nekonečné hodiny ticha strávené osamote?
Ale v toto bratstvo stále verím
A pre tých, ktorých sme stratili, bude moja duša smútiť
Napriek tomu sám svetom blúdim, pretože niekam viem
Nájdem svojich bratov, mečom, ktorý prisahám
Záchrana dievčatiek v poriadku a dievčatá spravodlivé
Osloboďte šľachtic, ktorý neurobil nič zlé
Aj keď sa zdá, že svet sa môže málo starať
Niektorým sa ponecháva to, že kolo patrí
Ale v toto bratstvo stále veríme
A pre tých, ktorým sme stratili dušu, bude smutno
Napriek tomu samotným svetom blúdime, pretože niekde vieme
Nájdeme svojich bratov, mečom, ktorý prisaháme
Pri meči prisahám
Nájdu svojich bratov
Nájdu svoje sestry
Nájdu svojich bratov
Nájdu svoje sestry
Pri meči prisahám

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk