Texty & Preklad: emilie autumn - blackbird sonnets Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi emilie autumn! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno emilie autumn e a uvidíte aké piene od emilie autumn máme v našom archíve a viac podobných ako blackbird sonnets.

emilie autumn
blackbird sonnets
Sonnet I
How shall I fly when feathers be not mine
Though all my wishes skyward do attend?
How tie my wounded heartstrings safe to thine
So thou to me, like sun to moon, descend?
Or if thou wilt not bend thy starry frame
Wishing to keep thy brow o'ercrowned with mist
I'll rise so that thy place shall stay the same
But will not then depart from heights unkiss'd
For bargains may be struck and kept with pride
When lovers from their just demands ne'er hide.
Sonnet II
My lover's eyes are darker than the moon
Or are they brighter? I cannot decide
His tender voice makes other's out of tune
And shows me how I cannot them abide
His movements are of more than feline grace
His hands are soft and pale as ivory
And though I've rarely seen a stranger face
More perfect looks I should abhor to see
For others may be pleasanter in part
But all my love remains a work of art.
Sonnet III
How is it that I smile when I am sad?
From what resource do I derive this strength?
I've lost none but a thing I never had
To keep it would I go to any length
But distance is not measured in a heart
So I could weep and say that I've been wronged
And yet, as ever, be so far apart
From him to whom I swore that I belonged
Alas, I blame as though he were untrue
I loved him but, poor fool, he never knew.
Sonnet IV
If all you love I am, as I am quite,
Then why dost thou not love? Dost thou not see
A plainly perfect match? If thou art bright,
Then why, when thou dost love, love'st thou not me
Instead preferring someone far removed
From all you claim to most admire? I would
Commit you as a lunatic if proved
Thus mad you were my ward for your own good
And yet I'm making light of my own pain
Because I finally love, yet love in vain.

 

Sonet I.
Ako mám lietať, keď perie nie je moje
Aj keď sa zúčastňujú všetky moje želania k oblohe?
Ako mi bezpečne pripútam zranené srdiečko k tvojmu
Takže ty ku mne zostupuješ ako slnko k mesiacu?
Alebo ak nezohneš svoj hviezdny rám
Prajete si, aby vaše obočie zostalo zarastené hmlou
Povstanem, aby tvoje miesto zostalo rovnaké
Ale potom neodíde z výšok nepobozkaný
Výhodné ponuky môžu byť zasiahnuté a udržiavané s hrdosťou
Keď sa milenci z ich spravodlivých požiadaviek už neukryjú.
Sonet II
Oči môjho milenca sú tmavšie ako mesiac
Alebo sú svetlejšie? Nemôžem sa rozhodnúť
Jeho nežný hlas rozladí ostatných
A ukazuje mi, ako ich nemôžem dodržať
Jeho pohyby sú viac ako mačacej milosti
Jeho ruky sú jemné a bledé ako slonová kosť
A hoci som cudzincovskú tvár videl len zriedka
Dokonalejší vzhľad, ktorý by som mal odporovať vidieť
Pre ostatných môže byť čiastočne príjemnejšia
Celá moja láska však zostáva umeleckým dielom.
Sonet III
Ako to, že sa usmejem, keď som smutná?
Z akého zdroja čerpám túto silu?
Nestratil som nikoho, iba vec, ktorú som nikdy nemal
Aby som to udržal, šiel by som do akejkoľvek dĺžky
Ale vzdialenosť sa nemeria v srdci
Takže som mohol plakať a povedať, že mi bolo zle
A napriek tomu ako vždy buďte tak ďaleko od seba
Od neho, ktorému som prisahal, že patrím
Bohužiaľ, vyčítam si, že bol nepravdivý
Miloval som ho, ale chudák blázon, nikdy to nevedel.
Sonet IV
Ak všetko, čo miluješ, som, ako som celkom,
Tak prečo nemiluješ? Dost nevidíš
Očividne dokonalá zhoda? Ak si svetlý,
Prečo potom, keď miluješ, miluješ mňa?
Namiesto toho radšej niekoho vzdialeného
Zo všetkého, čo najviac obdivujete? Ja by som
Zaviaže vás ako šialenca, ak sa to preukáže
Takto šialený si bol mojím strážcom pre svoje dobro
A napriek tomu si osvetľujem svoju vlastnú bolesť
Pretože konečne milujem, napriek tomu márne.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk