Texty & Preklad: emilie autumn - 306 Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi emilie autumn! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno emilie autumn e a uvidíte aké piene od emilie autumn máme v našom archíve a viac podobných ako 306.

emilie autumn
306
306
In only six years
If it was an accident
Where are the tears
I am still unidentified
Behind the Cathedral
Is where my body hides
But I'm not inside
Just one of six-teen
In early one day
If it was a game then
Why couldn't I play
I am the abandoner
But still I remain
As my frozen pulse quickness
As the black plot thickens
like the story I heard
A lifetime ago
Where a girl
And this is funny
Took her life
And what she doesn't know
Is how long it takes
For the water to rise
And the breath to stop fighting
And the cold to close her eyes
Morality plays
On stages of sin
The easy way out
Or the easy way in
I am still overglorified
My reasons to live
Were my reasons to die
But at least they were mine
Now I'm freedom unbound
Cut the laces of life
The pistol
The poison
The noose
Or the knife
I have chosen my instrument
And said no goodbyes
As my frozen pulse quickens
As the black plot thickens
Like the story I heard
A lifetime ago
Where a girl
And this is funny
Took her life
And what she doesn't know
Is how long it takes
For the water to rise
And the breath to stop fighting
And the cold to close her eyes

 

306
Iba za šesť rokov
Keby to bola nehoda
Kde sú slzy
Stále som neidentifikovaný
Za katedrálou
Tam sa skrýva moje telo
Ale ja nie som vo vnútri
Iba jeden zo šiestich dospievajúcich
Začiatkom jedného dňa
Keby to bola vtedy hra
Prečo som nemohol hrať
Ja som opustenec
Ale napriek tomu zostávam
Ako moja zmrazená rýchlosť pulzu
Keď čierna zápletka zhustne
ako príbeh, ktorý som počul
Pred celý život
Kde dievča
A toto je vtipné
Vzal jej život
A čo ona nevie
Ako dlho to trvá?
Aby voda stúpla
A dych prestať bojovať
A zima, aby zavrela oči
Morálka hrá
Na stupňoch hriechu
Jednoduchá cesta von
Alebo ľahkou cestou dovnútra
Stále som presýtený
Moje dôvody žiť
Boli moje dôvody zomrieť
Ale aspoň boli moje
Teraz mám nespútanú slobodu
Strihajte šnúrky života
Pištoľ
Jed
Slučka
Alebo nôž
Vybral som si svoj nástroj
A nerozlúčil sa
Keď sa mi zrýchlil zamrznutý pulz
Keď čierna zápletka zhustne
Ako príbeh, ktorý som počul
Pred celý život
Kde dievča
A toto je vtipné
Vzal jej život
A čo ona nevie
Ako dlho to trvá?
Aby voda stúpla
A dych prestať bojovať
A zima, aby zavrela oči

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk