Texty & Preklad: emery - you wanted it Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi emery! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno emery e a uvidíte aké piene od emery máme v našom archíve a viac podobných ako you wanted it.

emery
you wanted it
Run, you coward, you run
These words crippled my confidence
The hymn I can't escape from
This is over and done with
This race has made me more than weary, I am dead
I created everything here that I wanted to see
So was that your plan, to leave me out?
We were all reciting messages and pushing repeat
But this world you made, does it let you breath?
Does it let you feel anything but yourself?
When was the last time?
Does it let you breathe?
Does it let you feel anything but yourself?
When was the last time you saw anyone else?
Whispers and echoes of love fading
The plans you made, you wanted it
The bitter taste, you wanted it
What God became, you wanted it
But the one thing you need you'll never get
It was more of you and less of me
You blamed it on the chemistry
Can you close your eyes when you rest your head?
It didn't have to be this way but you wanted it
They were just calendar days
I'm sure it's all written down
But if you'll let me just ask
Is this how you bring the crowd to their feet?
You hurt because it wasn't about you
About me?
You're always scared the floor is gonna give way
I call the shots
We could end this, we could end this
Don't you ever tell me what I've got
Whispers and echoes of love fading
The plans you made, you wanted it
The bitter taste, you wanted it
What God became, you wanted it
But the one thing you need you'll never get
There was more of you and less of me
You blamed it on the chemistry
Can you close your eyes when you rest your head?
It didn't have to be this way but you wanted it
I wanted, I wanted, I wanted, I wanted this
You made it such a lonely world
Such a very lonely world
You bent the answers into questions
You let the voice go unheard
And you couldn't trust yourself
'Cause what if everything you felt
Meant this was not yours alone
Every single word
Every single little word that was said
And all the simple fears
And all the nights that you cried in your bed
Hoping I was there but you told yourself
You're old and alone
But you were never
The widow you left on your own
I was washed in the blood
I was born of a spirit but I drowned
When you found me out there
Rejoice, rejoice the old King is dead
Long live the new king
I am the new king
Whispers and echoes of love fading
The plans you made, you wanted it
The bitter taste, you wanted it
What God became, you wanted it
But the one thing you need you'll never get
There was more of you and less of me
You blamed it on the chemistry
Can you close your eyes when you rest your head?
It didn't have to be this way but you wanted it

 

Utekaj, zbabelec, utekaj
Tieto slová ochromili moje sebavedomie
Hymna, pred ktorou nemôžem uniknúť
Toto je koniec a hotovo
Táto rasa ma viac ako unavila, som mŕtvy
Vytvoril som tu všetko, čo som chcel vidieť
Takže to bol tvoj plán, vynechať ma?
Všetci sme recitovali správy a tlačili na opakovanie
Ale tento svet, ktorý si vytvoril, ti dáva dych?
Umožňuje vám cítiť niečo iné ako seba samého?
Kedy to bolo naposledy?
Necháva vás dýchať?
Umožňuje vám cítiť niečo iné ako seba samého?
Kedy ste naposledy videli niekoho iného?
Šepoty a ozveny lásky blednú
Plány, ktoré ste si vytvorili, ste chceli
Horkastá chuť, chceli ste to
To, čím sa Boh stal, si to chcel
Jednu vec, ktorú potrebujete, však nikdy nedostanete
Bolo to viac z vás a menej zo mňa
Vyčítali ste to chémii
Dokážeš zavrieť oči, keď si položíš hlavu?
Nemuselo to tak byť, ale chceli ste to
Boli to iba kalendárne dni
Som si istý, že je to všetko zapísané
Ale ak mi dovolíš, len sa opýtaj
Takto privediete dav na nohy?
Ublížil si, pretože to nebolo o tebe
O mne?
Vždy sa bojíš, že podlaha ustúpi
Volám výstrely
Mohli by sme to ukončiť, mohli by sme to ukončiť
Nikdy mi nehovor, čo mám
Šepoty a ozveny lásky blednú
Plány, ktoré ste si vytvorili, ste chceli
Horkastá chuť, chceli ste to
To, čím sa Boh stal, si to chcel
Jednu vec, ktorú potrebujete, však nikdy nedostanete
Bolo vás viac a menej mňa
Vyčítali ste to chémii
Dokážeš zavrieť oči, keď si položíš hlavu?
Nemuselo to tak byť, ale chceli ste to
Chcel som, chcel som, chcel som, chcel som toto
Urobil si z toho taký osamelý svet
Taký veľmi osamelý svet
Odpovede ste ohýbali do otázok
Necháte hlas nevypočutý
A nemohli ste si dôverovať
Pretože čo keď všetko, čo si cítil
Znamená to, že to nebolo iba vaše
Každé jedno slovo
Každé jedno malé slovo, ktoré bolo povedané
A všetky jednoduché obavy
A všetky noci, čo si plakala vo svojej posteli
Dúfajúc, že ​​tam budem, ale povedali ste si
Si starý a sám
Ale nikdy si nebol
Vdova, ktorú si opustil sám
Bol som umytý krvou
Narodil som sa z ducha, ale utopil som sa
Keď si ma tam našiel
Radujte sa, radujte sa, že starý Kráľ je mŕtvy
Nech žije nový kráľ
Ja som nový kráľ
Šepoty a ozveny lásky blednú
Plány, ktoré ste si vytvorili, ste chceli
Horkastá chuť, chceli ste to
To, čím sa Boh stal, si to chcel
Jednu vec, ktorú potrebujete, však nikdy nedostanete
Bolo vás viac a menej mňa
Vyčítali ste to chémii
Dokážeš zavrieť oči, keď si položíš hlavu?
Nemuselo to tak byť, ale chceli ste to

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk