Texty & Preklad: emery - untitled Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi emery! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno emery e a uvidíte aké piene od emery máme v našom archíve a viac podobných ako untitled.

emery
untitled
You have always seen the best parts of me
With my uncovered eyes
Loose from lenses, Absorbing Light
Your hand is wrapped in mine
The sun set for the last time
Carpet stains from coffee cups
thrown to stop from hurting so much
Paralyzed I thought I'd fail
you somehow, and let you down
But you saved me from Death
Awake and alive for the first time
Joining as voices sing
Together the same song

 

Vždy ste videli moje najlepšie časti
S mojimi nekrytými očami
Uvoľnené zo šošoviek, absorbujúce svetlo
Tvoja ruka je zabalená v mojej
Slnko zapadlo poslednýkrát
Škvrny od kobercov od kávových šálok
vyhodený, aby prestal toľko bolieť
Ochrnutý som si myslel, že zlyhám
nejako ťa sklamem
Ale zachránil si ma pred smrťou
Prvýkrát prebudený a živý
Spojenie, keď spievajú hlasy
Spolu rovnaká pieseň

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk