Texty & Preklad: emery - thoughtlife Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi emery! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno emery e a uvidíte aké piene od emery máme v našom archíve a viac podobných ako thoughtlife.

emery
thoughtlife
And my heart left my chest so forgive me
As you leave to find that next something new
But I can't for the life of me remember
When you changed your words from
I love you to saying you don't know
Just know that you can't take back what you've said
Darling I'm not in the forgiving mood
You kept on replying it was all in my head
Well, you're just a liar and I've got the proof
I've got the proof
So with these few words you'll erase me
Two years of our lives meant nothing to you
But this fool that you made of me has a lesson learned
You can't trust a lover who was never a friend
Just know that you can't take back what you've said
Darling I'm not in the forgiving mood
You kept on replying it was all in my head
Well, you're just a liar and I've got the proof
I've got the proof
I would have offered my life
Taken you home, made you my wife
But hearing you now filling your mouth
With the cowards lies, you're just a disguise
Of the girl of my dreams but I know she's waiting for me
So I'll open my eyes to the day that's before me
And leave here to find that next something new

 

A moje srdce opustilo moju hruď, tak mi odpusť
Keď odchádzate, aby ste zistili, že najbližšie niečo nové
Ale nemôžem si za život pamätať
Keď ste zmenili slová od
Milujem vás, keď hovoríte, že neviete
Len vedzte, že nemôžete vziať späť to, čo ste povedali
Miláčik nemám zhovievavú náladu
Stále si odpovedal, že to bolo všetko v mojej hlave
No, si len klamár a mám dôkaz
Mám dôkaz
Takže týmito pár slovami ma vymažeš
Dva roky nášho života pre vás nič neznamenali
Ale tento blázon, ktorého si zo mňa urobil, sa poučil
Nemôžete dôverovať milencovi, ktorý nikdy nebol priateľom
Len vedzte, že nemôžete vziať späť to, čo ste povedali
Miláčik nemám zhovievavú náladu
Stále si odpovedal, že to bolo všetko v mojej hlave
No, si len klamár a mám dôkaz
Mám dôkaz
Bol by som ponúkol svoj život
Vzal som ťa domov a urobil si z teba moju ženu
Ale počujem ťa, ako teraz plníš ústa
So zbabelými klamstvami si iba prestrojením
O dievčati mojich snov, ale viem, že na mňa čaká
Takže otvorím oči tomu dňu, ktorý je predo mnou
A nechajte tu a nájdite v ďalšom niečo nové

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk