Texty & Preklad: emery - the anchors Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi emery! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno emery e a uvidíte aké piene od emery máme v našom archíve a viac podobných ako the anchors.

emery
the anchors
And it hurt just to touch
On the words I said too much
I was just a kid
I thought that I could not be caught
And much less by a moment
But the words came flooding from my mouth
Some things will never surface
They capsized so long ago
I didn't want to still be sinking
But the anchor won't let me go
Those things that we thought
Were never there
Those ghosts we brought
With us everywhere
From your birth you were born into this
Never knowing when the walls would crack
In your defense you were so unprepared
You said the things that you can't take back
Those things that we thought
Were never there
Those ghosts we brought
With us everywhere
I want to explain this
But nothing's making sense
There's poison in my blood
It claimed both of our lives
That world we thought important
Crumbled into nothing
Will words define me?
I am more than a moment
Will words define me?
I am more than a moment
That day behind me
But I cannot shake it
I am more than a moment
More than a moment
And the beauty left my eyes
I was standing there with the rest of my life
Knowing I would never be the same
Knowing I had changed
I had become more than what I had dreamed
The look of youth but with hands stained
The look of youth but with my hands stained
Tell her I'm sorry
Tell her I'm sorry
Does she know I'm sorry?
Guilty, guilty, I am guilty
How were those words in my head?
For somebody else, somebody else
I wish that I could have said
Anything else, anything else
I want to explain this
But nothing's making sense
There's poison in my blood
It claimed both of our lives
That world we thought important
Crumbled into nothing
But the bitter treasures' so elementary

 

A bolelo to len pri dotyku
Na slová, ktoré som povedal príliš veľa
Bol som len dieťa
Myslel som si, že sa ma nedajú chytiť
A o chvíľu oveľa menej
Ale slová prišli z mojich úst
Niektoré veci sa nikdy nedostanú na povrch
Prevrátili sa tak dávno
Nechcel som sa stále potápať
Ale kotva ma nepustí
Tie veci, ktoré sme si mysleli
Nikdy som tam nebol
Tí duchovia, ktorých sme priniesli
S nami všade
Od svojho narodenia si sa narodil do tohto
Nikdy nevediac, kedy by steny praskli
Na svoju obranu si bol taký nepripravený
Povedali ste veci, ktoré si nemôžete vziať späť
Tie veci, ktoré sme si mysleli
Nikdy som tam nebol
Tí duchovia, ktorých sme priniesli
S nami všade
Chcem to vysvetliť
Ale nič nedáva zmysel
V krvi mám jed
Vyžiadalo si to oba naše životy
Ten svet, ktorý sme považovali za dôležitý
Rozpadol sa na nič
Budú ma definovať slová?
Som viac ako okamih
Budú ma definovať slová?
Som viac ako okamih
Ten deň za mnou
Nemôžem to však striasť
Som viac ako okamih
Viac ako chvíľu
A krása mi opustila oči
Stál som tam do konca života
Vedieť, že už nikdy nebudem rovnaký
Vediac, že ​​som sa zmenil
Stal som sa viac, ako som si vysníval
Vzhľad mladosti, ale so zafarbenými rukami
Vzhľad mladosti, ale so zafarbenými rukami
Povedz jej, že ma to mrzí
Povedz jej, že ma to mrzí
Vie, že ma to mrzí?
Vinný, vinný, som vinný
Aké boli tieto slová v mojej hlave?
Pre niekoho iného, ​​niekoho iného
Prial by som si, aby som to mohol povedať
Čokoľvek iné, čokoľvek iné
Chcem to vysvetliť
Ale nič nedáva zmysel
V krvi mám jed
Vyžiadalo si to oba naše životy
Ten svet, ktorý sme považovali za dôležitý
Rozpadol sa na nič
Ale trpké poklady sú také elementárne

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk