Texty & Preklad: emery - story about a man with a bad heart Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi emery! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno emery e a uvidíte aké piene od emery máme v našom archíve a viac podobných ako story about a man with a bad heart.

emery
story about a man with a bad heart
Watch your makeup, theres just a smudge beneath the eye
You look great in that dress, it hits every curve just right
We've got dinner at eight and then drinks by nine
I love you so, it's our anniversary tonight
Suddenly everything shakes as if it's starting to break
And now I'm on my knees
My wife screams, what's wrong?
As the stereo plays our song Only In Dreams
Just last Friday is when my heart failed again
I was thinking that I should find a friend
I bought her several drinks, slipped the ring into my hand
We drove to her place and let the good times roll again
Suddenly everything shakes as my protection breaks
And now I'm on my knees
And I scream, this was wrong
As I leave the stereo plays the song The Finishing
Is this it? Is this how I have spent my life?
Lying there with a broken heart on bedroom floors
And finally, finally I realize, I realize that I'm only a man
I'm only a man, I'm only a man, I'm only a man
One thing I have to know, where did the miracles go?
And if a simple man believes, will it start again with me?
One thing I have to know, where did the miracles go?
And if a simple man believes, will it start again with me?

 

Sledujte svoj make-up, je tu len šmuha pod okom
V tých šatách vyzeráte skvele, trafia sa do každej krivky tak akurát
O ôsmej večeriame a o deviatej pijeme
Milujem ťa tak, dnes večer máme naše výročie
Zrazu sa všetko trasie, akoby sa to začalo lámať
A teraz som na kolenách
Moja žena kričí, čo sa deje?
Ako stereo hrá naša pieseň Only In Dreams
Práve minulý piatok je to, keď mi znova zlyhalo srdce
Rozmýšľal som, že by som si mal nájsť priateľa
Kúpil som jej niekoľko nápojov a prsteň som vsunul do ruky
Odviezli sme sa k jej miestu a nechali sme zase dobré časy zavinúť
Zrazu sa všetko otriasa, keď sa mi rozbije ochrana
A teraz som na kolenách
A kričím, toto bolo zle
Keď odchádzam, stereo prehráva skladbu The Finishing
Je to tak? Takto som strávil život?
Ležať tam so zlomeným srdcom na podlahách spální
A nakoniec, konečne si uvedomím, uvedomím si, že som iba muž
Som iba muž, som iba muž, som iba muž
Jednu vec musím vedieť, kam sa podeli zázraky?
A ak jednoduchý človek verí, začne to u mňa odznova?
Jednu vec musím vedieť, kam sa podeli zázraky?
A ak jednoduchý človek verí, začne to u mňa odznova?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk