Texty & Preklad: emery - edge of the world Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi emery! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno emery e a uvidíte aké piene od emery máme v našom archíve a viac podobných ako edge of the world.

emery
edge of the world
I know your face, I know your smile and how it plays
into the minds of those who cling to every word you say.
This isn't how I wanted to remember me and you.
Your eyes are talking but your lips are standing still.
Open your mouth, tell me how I'm supposed to feel.
My finger pointing is just a warning so I suggest you...
Say you're wrong,
Lets get this over I would like to get some sleep tonight
Lets get this over, I'd like to get some sleep tonight,
Lets get this over. I'm done with all your lies.
You make it hard for me to leave, so very hard for me to leave.
By now the lies you told are weighing on your chest,
If I provide the rope I know you'll do the rest.
But I will not be an accessory, no I'm not who you think and I
will never be your enemy so don't insult me.
Say you're wrong,
This could be easier if I was over her,
So say you're wrong. (Say you're wrong)
I know she's just a girl but she's got me standing on the edge,
I'm on the edge of the world.
My eyes are open for the first time,
this planks not yours, it's in my own eye.
My eyes are open for the first time,
this planks not yours, it's in my own eye.
I am not a man who a life as soilders, but
I am not the kind of man who walks away.
I will stand face to face and toe to toe with anyone,
yes anyone.
Everything you said about me was the truth but I just don't think that I can look at you the same.
You're like a splinter that will never show its head to anyone, to anyone.
Now I know that I was not the man you wanted,
you know I loved you and I wanted to make you proud.
My intentions were to never give myself to anyone,
look what I've done.
Just look what I've done.
My intentions were to never give myself to anyone,
look what I've done.

 

Poznám tvoju tvár, poznám tvoj úsmev a ako to hrá
do myslí tých, ktorí sa držia každého slova, ktoré povieš.
Takto som si nechcel spomenúť na mňa a na teba.
Vaše oči hovoria, ale vaše pery stoja.
Otvor ústa, povedz mi, ako sa mám cítiť.
Moje ukazovanie prstom je iba varovanie, takže vám navrhujem ...
Povedz, že sa mýliš,
Poďme na to, chcel by som sa dnes večer vyspať
Poďme na to, rád by som sa dnes večer vyspal,
Poďme na to. Skončil som so všetkými tvojimi klamstvami.
Sťažuješ mi odchod, tak veľmi ťažko mi odchádza.
Klamstvá, ktoré si povedal, už teraz ťaží na hrudi,
Ak poskytnem lano, viem, že urobíš zvyšok.
Ale nebudem doplnkom, nie, nie som tým, kto si myslíš, že ja
nikdy nebude tvoj nepriateľ, tak ma neurážaj.
Povedz, že sa mýliš,
To by mohlo byť jednoduchšie, keby som bol nad ňou,
Takže povedz, že sa mýliš. (Povedz, že sa mýliš)
Viem, že je to len dievča, ale postavila ma na hranu,
Som na okraji sveta.
Moje oči sú otvorené prvýkrát,
táto doska nie je vaša, je to v mojom vlastnom oku.
Moje oči sú otvorené prvýkrát,
táto doska nie je vaša, je to v mojom vlastnom oku.
Nie som človek, ktorý žije ako soilders, ale
Nie som ten typ človeka, ktorý odchádza.
Budem stáť tvárou v tvár a prsty na nohách s kýmkoľvek,
áno ktokoľvek.
Všetko, čo si o mne povedal, bola pravda, ale nemyslím si, že sa na teba môžem pozerať rovnako.
Si ako trieska, ktorá nikdy nikomu, nikomu neukáže svoju hlavu.
Teraz viem, že som nebol muž, ktorého si chcel,
vieš, že som ťa miloval a chcel som ťa urobiť hrdým.
Mojím zámerom bolo nikdy sa nikomu nedať,
pozri, čo som urobil.
Stačí sa pozrieť, čo som urobil.
Mojím zámerom bolo nikdy sa nikomu nedať,
pozri, čo som urobil.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk