Texty & Preklad: elvis costello - two little hitlers Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi elvis costello! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno elvis costello e a uvidíte aké piene od elvis costello máme v našom archíve a viac podobných ako two little hitlers.

elvis costello
two little hitlers
Why are we racing to be so old?
I'm up late pacing the floor
I won't be told
You have your reservations
I'm bought and sold
I'll face the music
I'll face the facts
Even when we walk in polka dots and checker slacks
Bowing and squawking
Running after tidbits
Bobbing and squinting
Just like a nitwit
Two little Hitlers will fight it out until
One little Hitler does the other one's will
I will return
I will not burn
Down in the basement
I need my head examined
I need my eyes excited
I'd like to join the party
But I was not invited
You make a member of me
I'll be delighted
I wouldn't cry for lost souls, you might drown
Dirty words for dirty minds
Written in a toilet town
Dial me a Valentine
She's a smooth operator
It's all so calculated
She's got a calculator
She's my soft touch typewriter
And I'm the great dictator
Two little Hitlers will fight it out until
One little Hitler does the other one's will
I will return
I will not burn
A simple game of self-respect
You flick a switch and the world goes off
Nobody jumps as you expect
I would have thought you would have had enough by now
You call selective dating
For some effective mating
I thought I'd let you down, dear
But you were just deflating
I knew right from the start
We'd end up hating
Pictures of the merchandise
Plastered on the wall
We can look so long as we don't have to talk at all
You say you'll never know him
He's an unnatural man
He doesn't want your pleasure
He wants as no one can
He wants to know the names of
All those he's better than
Two little Hitlers will fight it out until
One little Hitler does the other one's will
I will return
I will not burn
I will return
I will not burn
I will return
I will not burn

 

Prečo závodíme, aby sme boli takí starí?
Neskoro som chodil po podlahe
Nebude mi to povedané
Máte svoje výhrady
Som kúpený a predaný
Budem čeliť hudbe
Budem čeliť faktom
Aj keď chodíme v bodkách a dámskych nohaviciach
Skláňanie a škrekotanie
Behanie po chuťovkách
Kývanie a škúlenie
Rovnako ako hlupák
Dvaja malí hitleri to budú bojovať až do
Jeden malý Hitler plní vôľu druhého
vrátim sa
Nebudem horieť
Dolu v suteréne
Potrebujem vyšetriť hlavu
Potrebujem, aby moje oči boli vzrušené
Rád by som sa pripojil k večierku
Ale nepozvali ma
Robíš zo mňa člena
Poteší ma to
Neplačal by som za stratené duše, mohol by si sa utopiť
Špinavé slová pre špinavé mysle
Napísané v toaletnom meste
Vytočte mi Valentína
Je bezproblémová operátorka
Je to všetko také vypočítané
Má kalkulačku
Je to môj písací stroj s mäkkým dotykom
A som veľký diktátor
Dvaja malí hitleri to budú bojovať až do
Jeden malý Hitler plní vôľu druhého
vrátim sa
Nebudem horieť
Jednoduchá hra na sebaúctu
Potiahnete prepínačom a svet zhasne
Nikto neskáče, ako čakáte
Myslel by som si, že už toho budeš mať dosť
Nazývate selektívne randenie
Pre nejaké efektívne párenie
Myslel som, že ťa sklamem, drahá
Ale vy ste len deflovali
Vedel som to hneď od začiatku
Skončili by sme nenávidieť
Fotografie tovaru
Omietnuté na stene
Môžeme vyzerať, pokiaľ nemusíme vôbec rozprávať
Hovoríš, že ho nikdy nespoznáš
Je to neprirodzený človek
Nechce tvoje potešenie
Chce, ako nikto nemôže
Chce vedieť mená
Všetci tí, od ktorých je lepší
Dvaja malí hitleri to budú bojovať až do
Jeden malý Hitler plní vôľu druhého
vrátim sa
Nebudem horieť
vrátim sa
Nebudem horieť
vrátim sa
Nebudem horieť

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk