Texty & Preklad: elvis costello - tokyo storm warning Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi elvis costello! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno elvis costello e a uvidíte aké piene od elvis costello máme v našom archíve a viac podobných ako tokyo storm warning.

elvis costello
tokyo storm warning
Oh, the sky fell over cheap Korean monster-movie scenery
And spilled into the mezzanine of the crushed capsule hotel
Between the Disney abattoir and the chemical refinery
I knew I was in trouble but I thought I was in hell
So you look around the tiny room and you wonder where the hell you are
While the K.K.K. convention are all stranded in the bar
They wear hoods and carry shotguns in the main streets of Montgomery
But they're helpless here as babies 'cause they're only here on holiday
What do we care if the world is a joke? (Tokyo Storm Warning)
We'll give it a big kiss, we'll give it a poke (Tokyo Storm Warning)
Death wears a big hat 'cause he's a big bloke (Tokyo Storm Warning)
We're only living this instant
Well, the black sand stuck beneath her feet in a warm Sorrento sunrise
A barefoot girl from Naples or was it a Barcelona hi-rise?
Whistles out the tuneless theme song of a hundred cheap suggestions
And a million false seductions and all those eternal questions
Well, what do we care if the world is a joke? (Tokyo Storm Warning)
Oh, we'll give it a big kiss, we'll give it a poke (Tokyo Storm Warning)
Death wears a big hat 'cause he's a big bloke (Tokyo Storm Warning)
We're only living this instant
So they flew the Super-Constellation all the way from Rimini
And feasted them on fish and chips from a newspaper facsimile
Now dead Italian tourist bodies litter up the Broadway
Some people can't be told, you know they have to learn the hard way
Holidays are dirt-cheap in the Costa del Malvinas
In the Hotel Argentina they can hardly tell between us
For Teresa is a waitress, though she's now known as Juanita
In a tango bar in Stanley or in Puerto Margarita
She's the sweetest and the sauciest
The loveliest and naughtiest
She's Miss Buenos Aires in a world of lacy lingerie
What do we care if the world is a joke? (Tokyo Storm Warning)
We'll give it a big kiss, we'll give it a poke (Tokyo Storm Warning)
Death wears a big hat 'cause he's a big bloke (Tokyo Storm Warning)
We're only living this instant
Japanese God, Jesus robots telling teenage fortunes
For all we know and all we care they might as well be Martians
They say gold paint on the palace gates comes from the teeth of pensioners
They're so tired of shooting protest singers
That they hardly mention us
While fountains fill with second-hand perfume and sodden trading stamps
They'll hang the bullies and the louts that dampen down the day
What do we care if the world is a joke? (Tokyo Storm Warning)
We'll give it a big kiss, we'll give it a poke (Tokyo Storm Warning)
Death wears a big hat 'cause he's a big bloke (Tokyo Storm Warning)
We're only living this instant, hey
We braved the cold November air and the undertaker's curses, saying
"Take me to the Folies Bergères, and please don't spare the hearses"
For he always had a dream of that revolver in your purse
How you loved him 'till you hated him and made him cry for mercy
He said "don't ever mention my name there or talk of all the nights you cried
We've always been like worlds apart, now you're seeing two nightmares collide"
What do we care if the world is a joke? (Tokyo Storm Warning)
We'll give it a big kiss, we'll give it a poke (Tokyo Storm Warning)
Death wears a big hat 'cause he's a big bloke (Tokyo Storm Warning)
We're only living this instant, hey, ow!
Ba-ba-ba-ba-ba-ba!

 

Ó, obloha padla nad lacnými scenériami filmu s kórejskými monštrami
A vyliala na medziposchodie rozdrveného kapsulového hotela
Medzi jatkami Disney a chemickou rafinériou
Vedel som, že mám ťažkosti, ale myslel som si, že som v pekle
Takže sa rozhliadnete po maličkej miestnosti a premýšľate, kde ste do pekla
Zatiaľ čo K.K.K. konvencie uviazli v bare
Nosia kapucne a brokovnice na hlavných uliciach Montgomery
Ale tu sú ako deti bezmocní, pretože sú tu iba na dovolenke
Čo nás zaujíma, ak je svet žartom? (Varovanie pred búrkou v Tokiu)
Dáme tomu veľkú pusu, dáme do toho žralok (Tokyo Storm Warning)
Smrť nosí veľký klobúk, pretože je veľký chlap (Varovanie pred búrkou v Tokiu)
Žijeme iba tento okamih
Čierny piesok sa jej zasekol pod nohami v hrejivom svite Sorrenta
Bosé dievča z Neapola alebo to bol barcelonský výškar?
Píšťaly naladenú ústrednú pieseň zo stovky lacných návrhov
A milión falošných zvodov a všetky tie večné otázky
Čo nám záleží na tom, či je svet vtipom? (Varovanie pred búrkou v Tokiu)
Oh, dáme tomu veľkú pusu, dáme tomu pichnutie (Tokyo Storm Warning)
Smrť nosí veľký klobúk, pretože je veľký chlap (Varovanie pred búrkou v Tokiu)
Žijeme iba tento okamih
Super-súhvezdím teda leteli až z Rimini
A hodoval ich na rybe a hranolkách z novinového faxu
Teraz mŕtve talianske turistické orgány ukladajú odpadky na Broadway
Niektorým sa to nedá povedať, viete, že sa musia naučiť tvrdo
Prázdniny sú na pobreží Costa del Malvinas lacné
V hoteli Argentína medzi nami ťažko vedia povedať
Teresa je totiž servírka, aj keď teraz je známa ako Juanita
V tango bare v Stanley alebo v Puerto Margarita
Je najmilšia a najrozumnejšia
Najkrajší a najnezbednejší
Je to slečna Buenos Aires vo svete čipkovaného spodného prádla
Čo nás zaujíma, ak je svet žartom? (Varovanie pred búrkou v Tokiu)
Dáme tomu veľkú pusu, dáme do toho žralok (Tokyo Storm Warning)
Smrť nosí veľký klobúk, pretože je veľký chlap (Varovanie pred búrkou v Tokiu)
Žijeme iba tento okamih
Japonský Boh, Ježišove roboty, rozprávajúce tínedžerské šťastie
Všetko, čo vieme a všetko, čo nás zaujíma, by mohli byť pokojne aj Marťania
Hovorí sa, že zlatá farba na bránach paláca pochádza zo zubov dôchodcov
Už ich unavuje strieľať na protestujúcich spevákov
Že nás ťažko spomínajú
Zatiaľ čo fontány plnia použitý parfum a premočené obchodné známky
Zavesia tyranov a špiny, ktoré tlmia deň
Čo nás zaujíma, ak je svet žartom? (Varovanie pred búrkou v Tokiu)
Dáme tomu veľkú pusu, dáme do toho žralok (Tokyo Storm Warning)
Smrť nosí veľký klobúk, pretože je veľký chlap (Varovanie pred búrkou v Tokiu)
Žijeme iba teraz, hej
Chladný novembrový vzduch a pohrebné kliatby sme vzdorovali slovami
„Zaveďte ma na Folies Bergères a nešetrite prosím pohrebné vozy“
Pretože vždy mal vo vašej kabelke sen o revolveri
Ako si ho miloval, až kým si ho neznášal a nedal mu plakať o milosť
Povedal „nikdy tam neuvádzaj moje meno ani nehovor o všetkých nociach, ktoré si plakala
Vždy sme boli ako svety od seba, teraz vidíte, ako sa zrazili dve nočné mory “
Čo nás zaujíma, ak je svet žartom? (Varovanie pred búrkou v Tokiu)
Dáme tomu veľkú pusu, dáme do toho žralok (Tokyo Storm Warning)
Smrť nosí veľký klobúk, pretože je veľký chlap (Varovanie pred búrkou v Tokiu)
Žijeme iba teraz, hej, ou!
Ba-ba-ba-ba-ba-ba!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk