Texty & Preklad: elvis costello - the other end Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi elvis costello! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno elvis costello e a uvidíte aké piene od elvis costello máme v našom archíve a viac podobných ako the other end.

elvis costello
the other end
Shall we agree for this just once
I'm going to change my life
Until it's just as tiny or important as you like
And in time
We won't even recall that we spoke
Words that turned out to be as big as smoke
A smoke that disappears in the air
There's always something that's smoldering somewhere
[Chorus:]
I know it don't make a difference to you
But oh it sure made a difference to me
You'll see me off in the distance I hope
At the other end
At the other end of a telescope
The promise of indulgences in my confidential voice
Approached immortal danger but you'll never know how close
Then down the hall I overheard such a heavenly choir
They interrupted my evil designs
One day you're up in the clouds
The next thing you're down with the sweet Adelines
[Chorus]
Lie down baby now
Don't say a word
There there baby your vision is blurred
Your head is so sore from all of that thinking
I don't want to hurt you know
But I think you're shrinking
You're half-naked ambition and half out of your wits
Or several tiny fractions that this portrait still omits
Now it's so hard to pick the receiver up when I call
I never noticed you could be so small
The answer was under your nose
But the question never arose
I know it don't make a difference to you
But oh it sure made a difference to me
You'll see me off in the distance I hope
Cause late in the evening as I sit here moping
With a bamboo needle on a shellac of Chopin
And a cast-iron heart that you failed to rip open
At the other end
At the other end of the telescope

 

Súhlasíme s tým iba raz
Idem zmeniť svoj život
Kým to nebude také maličké alebo dôležité, ako sa vám páči
A včas
Ani si nespomenieme, že sme hovorili
Slová, ktoré sa ukázali byť veľké ako dym
Dym, ktorý mizne vo vzduchu
Vždy niekde niečo tlie
[Refrén:]
Viem, že to pre vás nerobí rozdiel
Ale určite to pre mňa zmenilo
Dúfam, že ma uvidíš v diaľke
Na druhom konci
Na druhom konci ďalekohľadu
Sľub odpustkov v mojom dôvernom hlase
Priblížilo sa k nesmrteľnému nebezpečenstvu, ale nikdy nebudete vedieť, ako blízko
Potom som na chodbe začul taký nebeský chór
Prerušili moje zlé plány
Jedného dňa ste hore v oblakoch
Ďalšia vec, kde si so sladkými Adelines
[Refrén]
Teraz si ľahni, zlato
Nehovor ani slovo
Tam je tvoje videnie rozmazané
Tvoju hlavu bolí všetko to myslenie
Nechcem ti ublížiť
Ale myslím si, že sa zmenšuješ
Máte ambície napoly nahé a napoly z rozumu
Alebo niekoľko drobných zlomkov, ktoré tento portrét stále vynecháva
Teraz je také ťažké zdvihnúť slúchadlo, keď volám
Nikdy som si nevšimol, že by si mohla byť taká malá
Odpoveď bola pod nosom
Otázka však nikdy nevznikla
Viem, že to pre vás nerobí rozdiel
Ale určite to pre mňa zmenilo
Dúfam, že ma uvidíš v diaľke
Pretože neskoro večer, keď tu sedím a makám
S bambusovou ihlou na šelaku Chopina
A liatinové srdce, ktoré sa vám nepodarilo roztrhnúť
Na druhom konci
Na druhom konci ďalekohľadu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk