Texty & Preklad: elvis costello - the night before larry was stretched Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi elvis costello! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno elvis costello e a uvidíte aké piene od elvis costello máme v našom archíve a viac podobných ako the night before larry was stretched.

elvis costello
the night before larry was stretched
Oh, the night before Larry was stretched
Well the boys they all paid him a visit
A bit in their sacks too they fetched
For they sweated their duds till they ris' it
For Larry was always the lad
When a boy was condemned to the Squeezer
Would fence all the duds that he had
For to help his poor friend to a sneezer
And warm his ol' gob 'fore he died
Well, the boys they came crowding in fast
And they threw all their stools 'round about him
Six glims round his trap case was placed
For he couldn't be well waked without them
When one of them asked, "Could he die
Without having duly repented?"
Said Larry, "That's all in me eye
And first by the Clergy invented
For to get a fat bit for themselves"
"Oh, and I'll be cut up like a pie
And me nob from me body be parted
You're in the wrong box?, then, says I
For blast me if they're so hardhearted
"A chalk on the back of your neck
Is all that Jack Catch dares to give you
Then mind not such trifle's affect
Oh, why should the likes of them grieve you?
And now boys, come tip us the deck"
Well, the cards being called for they played
Until Larry found one of them cheated
A point in his napper was made
For the boy he'd been easily heated
"Oh, hold me the hokey, you thief
I'll scuttle your knob with me doodle
You cheat me because I'm in grief
Ah, but soon I'll demolish your noddle
And leave you your claret to drink"
Then the clergy came in with his book
And he spoke him so smooth and so civil
Larry tipped him kill sour look
And he pitched his big wig to the devil
Then sighing he threw back his head
For to get a sweet drop of the bottle
And dutiful sighing he said
"Oh, the hempt 'twill be soon 'round me throttle
And choke me poor windpipe to death
"Oh, then sure it's the best way to die
Oh, the dead are no better the living
For now when the gallows is high
Our journey is shorter to Heaven"
But what harasses Larry the most
And makes his soul poor melancholy
Is he thinks of the time when his ghost
It will come in a sheet to Sweet Molly
"Oh sure, it'll kill her alive"
So moving, these last words he spoke
We all vented our tears in a shower
For me own part I thought me heart broke
For to see him cut down like a flower
On his travels we watched him next day
The throttler I thought I could kill him
But Larry not one word did say
Nor change did he come to King William
And then did his color grow white
When he came to the old Dublin Chit
He was tucked up so neat and so pretty
The rumbler jugged off from his feet
And he died with his face to the city
He kicked too, but that was all pride
For soon you might see 'twas all over
Soon after the noose was untied
In darkness we waked him in clover
And sent him to take his ground sweat
Oh, the night before Larry was stretched
Well, the boys they all paid him a visit
A bit in their sacks too they fetched
For they sweated their duds till they ris' it
For Larry was always the lad
When a boy was condemned to the Squeezer
Would fence all the duds that he had
For to help his poor friend to a sneezer
And warm his ol' gob 'fore he died
And warm his ol' gob 'fore he died

 

Noc predtým, ako sa Larry pretiahol
Chlapci ho všetci navštívili
Trochu v pytliach sa tiež priniesli
Pretože potili svoje dudy, až kým sa nenazdali
Pretože Larry bol vždy chlapec
Keď bol chlapec odsúdený na Squeezera
Ohradil by všetky prachy, ktoré mal
Za pomoc svojmu úbohému priateľovi kýchať
A zahreje si svoju prednú časť, ktorá zomrela
No chlapci, ktorí prišli, sa rýchlo natlačili
A hodili okolo neho všetky svoje stolice
Bolo umiestnených šesť zábleskov okolo jeho kufra
Lebo bez nich by sa nemohol dobre zobudiť
Keď sa jeden z nich spýtal: „Môže zomrieť
Bez toho, aby ste sa správne kajali? “
Larry povedal: „To je všetko v mojom oku
A najskôr vynašiel duchovenstvo
Aby pre seba dostali trochu tuku “
„Och, a budem rozrezaný ako koláč
A ja Nob odo mňa telo byť rozdelené
Ste v nesprávnej krabici ?, teda, hovorí ja
Pre mňa výbuch, ak sú tak tvrdo srdcia
„Krieda na zadnej strane krku
Je všetko, čo si ťa Jack Catch trúfne dať
Potom si nevšímajte taký maličký vplyv
Prečo by ťa mali trápiť?
A teraz chlapci, poďte nás nakloniť na palubu “
Karty, ktoré sa volajú, hrali
Až kým Larry nenašiel jedného z nich podvedeného
Bola urobená špička v jeho plienke
Pre chlapca sa ľahko zahrial
„Och, drž ma hokey, ty zlodej
Potriem ti gombík so mnou doodle
Podvádzaš ma, pretože som v smútku
Aha, ale čoskoro zbúram tvoje prikyvovanie
A nechám ťa piť svoj bordó “
Potom vošlo duchovenstvo so svojou knihou
A hovoril ním tak uhladene a tak civilne
Larry ho naklonil, aby zabil kyslý pohľad
A hodil svoju veľkú parochňu diablovi
Potom s povzdychom odhodil hlavu
Pre získanie sladkej kvapky z fľaše
A poslušné povzdychnutie povedal
„Och, hemptáľ„ čoskoro bude “, okolo mňa plyn
A udusil ma zlou prieduškou na smrť
„Och, potom si istý, že je to najlepší spôsob smrti
Ach, mŕtvi nie sú o nič lepší živí
Zatiaľ, keď je šibenica vysoká
Naša cesta je kratšia do neba “
Čo však Larryho najviac obťažuje
A robí jeho dušu chudobnou melanchóliou
Či myslí na čas, keď je jeho duch
Príde to v archíve k Sweet Molly
„No jasné, zabije ju to zaživa“
Takto dojímavé, tieto posledné slová povedal
Slzy sme si všetci vyvetrali v sprche
Za seba som si myslel, že mi zlomilo srdce
Lebo ho vidieť rezaného ako kvetina
Na jeho cestách sme ho nasledujúci deň sledovali
Škrtiacu klapku, o ktorej som si myslel, že ho môžem zabiť
Ale Larry nepovedal ani jedno slovo
Ani zmena neprišla ku kráľovi Williamovi
A potom jeho farba zbelela
Keď prišiel k starému dublinskému Chitu
Bol vtiahnutý tak úhľadne a tak pekne
Rumbler odskočil od svojich nôh
A zomrel tvárou k mestu
Aj kopol, ale to bola všetko pýcha
Čoskoro možno uvidíte všetky
Krátko potom, čo bola slučka odviazaná
V tme sme ho zobudili v ďateline
A poslal ho, aby sa zapotil
Noc predtým, ako sa Larry pretiahol
No chlapci, všetci ho všetci navštívili
Trochu v pytliach sa tiež priniesli
Pretože potili svoje dudy, až kým sa nenazdali
Pretože Larry bol vždy chlapec
Keď bol chlapec odsúdený na Squeezera
Ohradil by všetky prachy, ktoré mal
Za pomoc svojmu úbohému priateľovi kýchať
A zahreje si svoju prednú časť, ktorá zomrela
A zahreje si svoju prednú časť, ktorá zomrela

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk