Texty & Preklad: elvis costello - the angels wanna wear my red shoes Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi elvis costello! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno elvis costello e a uvidíte aké piene od elvis costello máme v našom archíve a viac podobných ako the angels wanna wear my red shoes.

elvis costello
the angels wanna wear my red shoes
Oh, I used to be disgusted
And now I try to be amused
But since their wings have got rusted
You know, the angels want to wear my red shoes
But when they told me 'bout their side of the bargain
That's when I knew that I could not refuse
And I won't get any older, now that angels want to wear my red shoes
Oh, oh, I was watching while you're dancing away
Our love got fractured in the echo and sway
How come everybody wants to be your friend?
You know that it still hurts me just to say it
Oh, I know that she's disgusted (oh, why's that?)
Because she's feeling so abused (oh, that's too bad)
She gets tired of the lust (oh, I'm so sad)
But it's so hard to refuse
Can you say that I'm too old
When the angels have stolen my red shoes?
Oh, oh I said, "I'm so happy I could die"
She said, "Drop dead," then left with another guy
That's what you get if you go chasing after vengeance
Ever since you got me punctured, this has been my sentence
Oh, I used to be disgusted
But now I try to be amused
But since their wings have got rusted
You know, the angels want to wear my red shoes
But when they told me 'bout their side of the bargain
That's when I knew that I could not refuse
And I won't get any older, now that the angels want to wear my red shoes
Oh, I won't get any older, now the angels want to wear my red shoes
Red shoes, the angels want to wear my red shoes
Red shoes, the angels want to wear my red shoes
Red shoes, the angels want to wear my red shoes
Red shoes, the angels want to wear my red shoes
Red shoes, the angels want to wear my red shoes
Red shoes, the angels want to wear my red shoes
Red shoes, the angels want to wear my red shoes
Red shoes, the angels want to wear my red shoes
Red shoes, the angels want to wear my red shoes
Red shoes, the angels want to wear my red shoes

 

Och, býval som znechutený
A teraz sa snažím pobaviť
Ale odkedy im zhrdzaveli krídla
Vieš, anjeli chcú mať moje červené topánky
Ale keď mi povedali, o ich strane dohody
Vtedy som vedel, že nemôžem odmietnuť
A nebudem starnúť, teraz, keď si anjeli chcú obuť moje červené topánky
Och, oh, sledoval som, keď tancuješ
Naša láska sa zlomila v ozvene a kývaní
Ako to, že všetci chcú byť tvojimi priateľmi?
Vieš, že ma stále bolí len to povedať
Och, viem, že je znechutená (ach, prečo je to tak?)
Pretože sa cíti tak týraná (ach, to je zlé)
Unaví ju túžba (ach, som tak smutná)
Je však také ťažké odmietnuť
Môžete povedať, že som príliš starý
Keď mi anjeli ukradli moje červené topánky?
Ach, ach, povedal som: „Som tak šťastný, že som mohol zomrieť“
Povedala: „Drop dead“, potom odišla s iným chlapom
Toho získate, ak sa idete prenasledovať po pomste
Odkedy si ma dal prepichnúť, toto bola moja veta
Och, býval som znechutený
Ale teraz sa snažím pobaviť
Ale odkedy im zhrdzaveli krídla
Vieš, anjeli chcú mať moje červené topánky
Ale keď mi povedali, o ich strane dohody
Vtedy som vedel, že nemôžem odmietnuť
A nebudem starnúť, teraz, keď si anjeli chcú obuť moje červené topánky
Och, nebudem starnúť, teraz si anjeli chcú obuť moje červené topánky
Červené topánky, anjeli chcú mať moje červené topánky
Červené topánky, anjeli chcú mať moje červené topánky
Červené topánky, anjeli chcú mať moje červené topánky
Červené topánky, anjeli chcú mať moje červené topánky
Červené topánky, anjeli chcú mať moje červené topánky
Červené topánky, anjeli chcú mať moje červené topánky
Červené topánky, anjeli chcú mať moje červené topánky
Červené topánky, anjeli chcú mať moje červené topánky
Červené topánky, anjeli chcú mať moje červené topánky
Červené topánky, anjeli chcú mať moje červené topánky

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk