Texty & Preklad: elvis costello - shipbuilding Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi elvis costello! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno elvis costello e a uvidíte aké piene od elvis costello máme v našom archíve a viac podobných ako shipbuilding.

elvis costello
shipbuilding
Is it worth it?
A new winter coat and shoes for the wife
And a bicycle on the boy's birthday
It's just a rumour that was spread around town
By the women and children
Soon we'll be shipbuilding
Well, I ask you
The boy said "dad, they're going to take me to task
But I'll be back by Christmas"
It's just a rumour that was spread around town
Somebody said that someone got filled in
For saying that people get killed in
The result of this shipbuilding
With all the will in the world
Diving for dear life
When we could be diving for pearls
It's just a rumour that was spread around town
A telegram or a picture postcard
Within weeks they'll be re-opening the shipyards
And notifying the next of kin
Once again
It's all we're skilled in
We will be shipbuilding
With all the will in the world
Diving for dear life
When we could be diving for pearls
It's all we're skilled in
We will be shipbuilding
With all the will in the world
Diving for dear life
When we could be diving for pearls
When we could be diving for pearls
When we could be diving for pearls

 

Stojí to za to?
Nový zimný kabát a topánky pre manželku
A na narodeniny chlapca bicykel
Je to len fáma, ktorá sa šírila po meste
Ženami a deťmi
Čoskoro budeme stavať lode
No, pýtam sa ťa
Chlapec povedal: „oci, vezmú ma k úlohe
Ale do Vianoc sa vrátim ““
Je to len fáma, ktorá sa šírila po meste
Niekto povedal, že niekto bol vyplnený
Za to, že ľudia sú zabití v
Výsledok tejto stavby lodí
So všetkou vôľou na svete
Potápanie pre drahý život
Keď sme sa mohli potápať pre perly
Je to len fáma, ktorá sa šírila po meste
Telegram alebo pohľadnica
O pár týždňov znova otvoria lodenice
A upozornenie najbližších
Ešte raz
Je to všetko, v čom sme zruční
Budeme stavať lode
So všetkou vôľou na svete
Potápanie pre drahý život
Keď sme sa mohli potápať pre perly
Je to všetko, v čom sme zruční
Budeme stavať lode
So všetkou vôľou na svete
Potápanie pre drahý život
Keď sme sa mohli potápať pre perly
Keď sme sa mohli potápať pre perly
Keď sme sa mohli potápať pre perly

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk