Texty & Preklad: elvis costello - pills soap Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi elvis costello! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno elvis costello e a uvidíte aké piene od elvis costello máme v našom archíve a viac podobných ako pills soap.

elvis costello
pills soap
They talk to the sister the father and the mother
With a microphone in one hand and a checkbook in the other
And the camera noses in on the tears on her face
The tears on her face
The tears on her face
You can put them back together with your paper and paste
But you can't put them back together
You can't put them back together
What would you say, what would you do?
Children and animals, two by two
Give me the needle give me the rope
We're gonna melt them down to pills and soap
Four and twenty crowbars jammy your desire
Out of the frying pan, into the fire
The king is in the counting house, some folk have all the luck
And all we get is pictures of Lord and Lady Muck
They come from lovely people, with their hardline and hypocrisy
There are ashtrays of emotion for the fag ends of the aristocracy
What would you say, What would you do
Children and animals, two by two
Give me the needle give me the rope
We're gonna melt them down for pills and soap.
Give me the needle
Give me the rope
The sugar-coated pill is getting bitterer still
You think your country needs you, but you know it never will
So pack up yer troubles in a stolen handbag
Don't dilly dally boys, rally round the flag
Give us our daily bread in individual slices
And something in the daily rag to cancel any crisis
What would you say, what would you do?
Children and animals, two by two
Give me the needle give me the rope
We're gonna melt them down for pills and soap
Give me the needle
Give me the rope
We are going
To melt them down
For
Pills
And
Soap

 

Rozprávajú sa so sestrou otcom a matkou
S mikrofónom v jednej ruke a šekovou knižkou v druhej
A kamera zaliala slzy na tvári
Slzy na tvári
Slzy na tvári
Môžete ich dať späť spolu s papierom a vložiť
Ale nemôžete ich dať znova dokopy
Nemôžete ich dať znova dokopy
Čo by ste povedali, čo by ste robili?
Deti a zvieratá, dva po druhom
Daj mi ihlu, daj mi lano
Roztopíme ich na pilulky a mydlo
Štyri a dvadsať páčidiel zasekáva vašu túžbu
Z panvice, do ohňa
Kráľ je v počítadle, niektorí ľudia majú šťastie
Jediné, čo dostaneme, sú obrázky Lorda a Lady Muckových
Pochádzajú od milých ľudí s ich tvrdou líniou a pokrytectvom
Pre duševné konce aristokracie existujú popolníky emócií
Čo by ste povedali, čo by ste robili
Deti a zvieratá, dva po druhom
Daj mi ihlu, daj mi lano
Roztopíme ich pre pilulky a mydlo.
Daj mi ihlu
Daj mi lano
Cukorom potiahnutá tabletka stále horkne
Myslíte si, že vás vaša krajina potrebuje, ale viete, že to nikdy nebude
Zbaľte si teda svoje problémy do ukradnutej kabelky
Nerobte chlapov pomaly, zhromažďujte sa okolo vlajky
Dajte nám náš každodenný chlieb v jednotlivých plátkoch
A niečo v každodennej handre, aby sa zrušila akákoľvek kríza
Čo by ste povedali, čo by ste robili?
Deti a zvieratá, dva po druhom
Daj mi ihlu, daj mi lano
Roztopíme ich pre pilulky a mydlo
Daj mi ihlu
Daj mi lano
Ideme
Aby sa roztavili
Pre
Tabletky
A
Mydlo

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk