Texty & Preklad: elvis costello - new amsterdam Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi elvis costello! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno elvis costello e a uvidíte aké piene od elvis costello máme v našom archíve a viac podobných ako new amsterdam.

elvis costello
new amsterdam
You're sending me tulips mistaken for lilies
You give me your lip after punching me silly
You turned my head till it rolled down the brain drain
If I had any sense now I wouldn't want it back again
New Amsterdam it's become much too much
Till I have the possession of everything she touches
Till I step on the brake to get out of her clutches
Till I speak double dutch to a real double duchess
Down on the mainspring, listen to the tick tock
Clock all the faces that move in on your block
Twice shy and dog tired because you've been bitten
Everything you say now sounds like it was ghost-written
New Amsterdam it's become much too much
Till I have the possession of everything she touches
Till I step on the brake to get out of her clutches
Till I speak double dutch to a real double duchess
Back in London they'll take you to heart after a little while
Though I look right at home I still feel like an exile
Somehow I found myself down at the dockside
Thinking about the old days of Liverpool and Rotherhithe
The transparent people who live on the other side
Living a life that is almost like suicide
New Amsterdam it's become much too much
Till I have the possession of everything she touches
Till I step on the brake to get out of her clutches
Till I speak double dutch to a real double duchess

 

Posielaš mi tulipány mylne považované za ľalie
Dáš mi svoju peru potom, čo si ma hlúpo udrel
Otočil si moju hlavu, až kým sa nezvalila z úniku mozgov
Keby som mal teraz zmysel, už by som to nechcel späť
Nový Amsterdam sa stal príliš veľa
Kým nebudem mať všetko, čoho sa dotkne
Až kým nešliapem na brzdu, aby som vyšiel z jej pazúrov
Kým nebudem hovoriť dvojnásobne holandsky so skutočnou dvojnásobnou vojvodkyňou
Dolu na hlavnom prameni, počúvajte tikot
Hodiny všetky tváre, ktoré sa pohybujú vo vašom bloku
Dvakrát plachý a unavený pes, pretože vás pohrýzli
Všetko, čo teraz poviete, znie, akoby to malo byť napísané duchmi
Nový Amsterdam sa stal príliš veľa
Kým nebudem mať všetko, čoho sa dotkne
Až kým nešliapem na brzdu, aby som vyšiel z jej pazúrov
Kým nebudem hovoriť dvojnásobne holandsky so skutočnou dvojnásobnou vojvodkyňou
Po návrate do Londýna si vás po chvíli vezmú k srdcu
Aj keď vyzerám ako doma, stále sa cítim ako vyhnanec
Nejako som sa ocitol dole v prístavisku
Pomýšľam na staré časy Liverpoolu a Rotherhithe
Transparentní ľudia, ktorí žijú na druhej strane
Žiť život, ktorý je takmer ako samovražda
Nový Amsterdam sa stal príliš veľa
Kým nebudem mať všetko, čoho sa dotkne
Až kým nešliapem na brzdu, aby som vyšiel z jej pazúrov
Kým nebudem hovoriť dvojnásobne holandsky so skutočnou dvojnásobnou vojvodkyňou

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk