Texty & Preklad: elvis costello - little goody two shoes Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi elvis costello! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno elvis costello e a uvidíte aké piene od elvis costello máme v našom archíve a viac podobných ako little goody two shoes.

elvis costello
little goody two shoes
You can take a powder, you can take a drink
You can keep the shrink and the kitchen sink
You can write my name in Heaven in invisible ink
But just leave me feeling when there's no time to think
Little goody two shoes is here to clinch
You can miss it by a mile or you can miss by an inch
Don't move a muscle, baby, don't even flinch
Or little goody two shoes will feel the pinch
You can tear me under, you can give me lip
You can take me over, you can give me the slip
You can take off everything or tear me off the strip
With a bullet in the chamber and another in the clip
Little goody two shoes is here to clinch
You can miss it by a mile or you can miss by an inch
Don't move a muscle, baby, don't even flinch
Or little goody two shoes will feel the pinch
Just when you thought you got what you deserved
When you think it's time to stop trying
A voice says, "Boy, have you got a nerve
Why do you have to keep crying and crying?"
You can take me outside, you can take me apart
You can take me upstairs, you can take me to heart
You can take the decision that it's time to depart
Don't try to stop me when you told me to start
Little goody two shoes is here to clinch
You can miss it by a mile or you can miss by an inch
Don't move a muscle, baby, don't even flinch
Or little goody two shoes will feel the pinch

 

Môžete si vziať prášok, môžete sa napiť
Zmršťovadlo a kuchynský drez môžete ponechať
Môžete napísať moje meno do neba neviditeľným atramentom
Ale nechajte ma cítiť, keď nie je čas na premýšľanie
Malé dobré topánky sú tu na skobu
Môžete to minúť o kilometer alebo o minútu
Nehýbaj svalu, zlatko, ani sa nehni
Alebo malé dobré dve topánky budú cítiť štipku
Môžeš ma roztrhnúť, môžeš mi dať pery
Môžete ma prevziať, môžete mi dať šmyk
Môžete všetko vyzliecť alebo ma odtrhnúť z pásu
S guľkou v komore a ďalšou v spone
Malé dobré topánky sú tu na skobu
Môžete to minúť o kilometer alebo o minútu
Nehýbaj svalu, zlatko, ani sa nehni
Alebo malé dobré dve topánky budú cítiť štipku
Stačí, keď si si myslel, že máš to, čo si zaslúžiš
Keď si myslíte, že je čas prestať to skúšať
Hlas hovorí: „Chlapče, máš nervy
Prečo musíš stále plakať a plakať? “
Môžete ma vziať von, môžete ma rozobrať
Môžete ma vziať na poschodie, môžete si ma vziať k srdcu
Môžete sa rozhodnúť, že je čas odísť
Neskúšaj ma zastaviť, keď si mi povedal, aby som začal
Malé dobré topánky sú tu na skobu
Môžete to minúť o kilometer alebo o minútu
Nehýbaj svalu, zlatko, ani sa nehni
Alebo malé dobré dve topánky budú cítiť štipku

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk