Texty & Preklad: elvis costello - impatience Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi elvis costello! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno elvis costello e a uvidíte aké piene od elvis costello máme v našom archíve a viac podobných ako impatience.

elvis costello
impatience
How long do I have to wait?
Before I can tell you the things I've been wanting to say
How long must I hesitate?
I know it makes sense but it's hard for me to stay away
But if this is how it has to be
Maybe it's just a feeling
That I could name
But I'd probably best blame...impatience
You can't miss - what you've never known
It's quite absurd how you started disturbing me so
Sometimes - when I am all alone
I lose my senses
I have no defenses to go
But if this is how I lose my heart
Then I shall just embrace that
My pulse is racing still
I'm secretly thrilled
By the laughter that tumbled
And the tears that I spilled
As far as I know no one ever got killed
By impatience
Tell me - is there danger still?
I took no heed so a word might as well be deed
Although - I'd really like to see you now
I'm almost certain it can't be accomplished with speed
So, if this is how I'll bide my time
Then I will set it down
Til we lose our caution
I'll honor your order
Cause it's such sweet torture
To carry this torch
In the light of temptation
Beyond conversation and all expectation
Pausing a moment or two just to mention...
Impatience

 

Ako dlho musím čakať?
Skôr než vám poviem, čo som chcel povedať
Ako dlho musím váhať?
Viem, že to má zmysel, ale je pre mňa ťažké držať sa ďalej
Ale ak to tak musí byť
Možno je to iba pocit
Že by som mohol menovať
Ale asi by som najlepšie obvinil ... netrpezlivosť
Nemôžete si nechať ujsť - to, čo ste nikdy nevedeli
Je dosť absurdné, ako si ma začal tak rušiť
Niekedy - keď som úplne sám
Strácam rozum
Nemám k dispozícii žiadnu obranu
Ale ak takto strácam srdce
Potom to len prijmem
Pulz mi stále beží
Som potajomky nadšený
Podľa smiechu, ktorý padal
A slzy, ktoré som vyliala
Pokiaľ viem, nikto nebol nikdy zabitý
Netrpezlivosťou
Povedzte mi - stále existuje nebezpečenstvo?
Nebral som na to ohľad, takže slovo by mohlo byť rovnako skutkom
Aj keď - teraz by som ťa naozaj rád videl
Som si takmer istý, že sa to nedá dosiahnuť rýchlosťou
Takže, ak takto, budem čakať na čas
Potom to položím
Kým nestratíme opatrnosť
Budem ctiť tvoj rozkaz
Pretože je to také sladké mučenie
Na nosenie tejto fakle
Vo svetle pokušenia
Nad rámec rozhovoru a všetkého očakávania
Zastavenie na chvíľu alebo dve, len aby som spomenul ...
Netrpezlivosť

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk