Texty & Preklad: elvis costello - hurry down doomsday Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi elvis costello! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno elvis costello e a uvidíte aké piene od elvis costello máme v našom archíve a viac podobných ako hurry down doomsday.

elvis costello
hurry down doomsday
The man in the corner of this picture has a sinister purpose
In the teeming Temple of the Railroad Kings
He's planting a trashy paperback book for accidental purchase
Containing all the secrets of life and other useless things
But I can't bring myself to look
Wake up, zombie, write yourself another book
You want to scream and shout, my little flaxen lout
Hurry down Doomsday, the bugs are taking over
She sleeps with the shirt of a late, great country singer
Stretched out on her poor jealous husband's pillow
In time you can turn these obsessions into careers
While the parents of those kidnapped children start the bidding for their tears
But I can't bring myself to look
Wake up, zombie, get yourself off the hook
You want to scream and shout, my little waxen lout
Hurry down Doomsday, the bugs are taking over
Forget about Beethoven, Rembrandt and rock and roll
Forget about Mickey Mouse, Marlboro and Coca Cola
Forget about Cadillac, Mercedes and Toyota
Forget about Buddha, Allah, Jesus and Jehovah
Hurry down Doomsday, the bugs are taking over
Any day now a giant insect mutation
Will swoop down and devour the white man's burden
Starting out with all of the sensitive ones
Better make like a fly if you don't want to die
Look out, there goes Gordon!
But I can't bring myself to think
Wake up zombie, kick up a big stink
You want to scream and shout, my little Saxon lout
Hurry down Doomsday, the bugs are taking over

 

Muž v rohu tohto obrázka má zlovestný účel
V hemžícom sa chráme Železničných kráľov
Zasadzuje bláznivú brožovanú knihu pre náhodný nákup
Obsahujúce všetky tajomstvá života a ďalšie zbytočné veci
Ale nemôžem sa prinútiť pozrieť
Zobuď sa, zombie, napíš si ďalšiu knihu
Chceš kričať a kričať, moja malá ľanová hlúposť
Ponáhľaj sa Doomsday, chyby sa zmocňujú
Spí s košeľou zosnulého, skvelého country speváka
Natiahnutá na vankúši jej nebohého žiarlivého manžela
Časom sa z týchto posadnutostí môžete stať kariérou
Zatiaľ čo rodičia tých unesených detí začali dražiť slzy
Ale nemôžem sa prinútiť pozrieť
Zobuď sa, zombie, dostaň sa z háku
Chceš kričať a kričať, moja malá vosková hlúposť
Ponáhľaj sa Doomsday, chyby sa zmocňujú
Zabudnite na Beethovena, Rembrandta a rokenrol
Zabudnite na Mickey Mouse, Marlboro a Coca Colu
Zabudnite na Cadillac, Mercedes a Toyota
Zabudnite na Budhu, Alaha, Ježiša a Jehovu
Ponáhľaj sa Doomsday, chyby sa zmocňujú
Každý deň obrovská mutácia hmyzu
Zrazí sa a zožerie bremeno belocha
Začínajúc všetkými citlivými
Radšej urobte ako mucha, ak nechcete zomrieť
Pozor, ide sa Gordon!
Ale nemôžem sa prinútiť premýšľať
Zobuď sa zombie, nakopni veľký smrad
Chceš kričať a kričať, môj malý saský lout
Ponáhľaj sa Doomsday, chyby sa zmocňujú

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk