Texty & Preklad: elvis costello - green shirt Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi elvis costello! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno elvis costello e a uvidíte aké piene od elvis costello máme v našom archíve a viac podobných ako green shirt.

elvis costello
green shirt
There's a smart young woman on a light blue screen
Who comes into my house every night
And she takes all the red, yellow, orange and green
And she turns them into black and white
But you tease, and you flirt
And you shine all the buttons on your green shirt
You can please yourself but somebody's gonna get it
Better cut off all identifying labels
Before they put you on the torture table
'Cause somewhere in the "Quisling Clinic"
There's a shorthand typist taking seconds over minutes
She's listening in to the Venus line
She's picking out names
I hope none of them are mine
But you tease, and you flirt
And you shine all the buttons on your green shirt
You can please yourself but somebody's gonna get it
Never said I was a stool pigeon
I never said I was a diplomat
Everybody is under suspicion
But you don't want to hear about that
'Cause you tease, and you flirt
And you shine all the buttons on your green shirt
You can please yourself but somebody's gonna get it
Better send a begging letter to the big investigation
Who put these fingerprints on my imagination?
You tease, and you flirt
And you shine all the buttons on your green shirt
You can please yourself but somebody's gonna get it
You can please yourself but somebody's gonna get it
You can please yourself but somebody's gonna get it

 

Na svetlomodrej obrazovke je šikovná mladá žena
Kto každú noc prichádza do môjho domu
A vezme všetku červenú, žltú, oranžovú a zelenú
A premení ich na čiernobiele
Ale dráždiš a flirtuješ
A zažiariš všetky gombíky na svojej zelenej košeli
Môžete sa potešiť, ale niekto to získa
Lepšie odstrihnite všetky identifikačné štítky
Predtým, ako vás postavia na mučiaci stôl
Pretože niekde na "Quisling Clinic"
Existuje skratková pisárka, ktorá trvá niekoľko minút a trvá niekoľko sekúnd
Počúva líniu Venuše
Vyberá mená
Dúfam, že žiaden z nich nie je môj
Ale dráždiš a flirtuješ
A zažiariš všetky gombíky na svojej zelenej košeli
Môžete sa potešiť, ale niekto to získa
Nikdy som nepovedal, že som holub stolice
Nikdy som nepovedal, že som diplomat
Všetci sú podozriví
Ale o tom nechcete počuť
Pretože ťa dráždi a flirtuješ
A zažiariš všetky gombíky na svojej zelenej košeli
Môžete sa potešiť, ale niekto to získa
Lepšie pošlite prosiaci list veľkému vyšetrovaniu
Kto vložil tieto odtlačky prstov do mojej fantázie?
Dráždite a flirtujete
A zažiariš všetky gombíky na svojej zelenej košeli
Môžete sa potešiť, ale niekto to získa
Môžete sa potešiť, ale niekto to získa
Môžete sa potešiť, ale niekto to získa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk