Texty & Preklad: elvis costello - goon squad Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi elvis costello! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno elvis costello e a uvidíte aké piene od elvis costello máme v našom archíve a viac podobných ako goon squad.

elvis costello
goon squad
Mother, Father, I'm here in the zoo
I can't come home 'cause I've grown up too soon
I got my sentence
I got my command
They said they'd make me major if I met all their demands
I could be a corp'ral into corp'ral punishment
Or the gen'ral manager of a large establishment
They pat some good boys on the back and put some to the rod
But I never thought they'd put me in the
Goon squad
They've come to look you over and they're giving you the eye
Goon squad
They want you to come out to play
You'd better say goodbye
Some grow just like their dads
And some grow up too tall
Some go drinking with the lads
Some are no fun at all
And you must find the proper place
For everything you see
But you'll never get to make a lampshade out of me
I could join a chain of males or be the missing link
Looking for a lucky girl to put me in the pink
They pat some good boys on the back and put some to the rod
But I never thought they'd put me in the
Good squad...
Mother, Father, I'm doing so well
I'm making such progress now that you can hardly tell
I fit in a little dedication
With one eye on the clock
They caught you under medication
You could be in for a shock
Thinking up the alibis that ev'ryone's forgotten
Just another mummy's boy gone to rotten
They pat some good boys on the back and put some to the rod
But I never thought they'd put me in the
Goon squad...

 

Matka, otec, som tu v zoo
Nemôžem prísť domov, pretože som príliš skoro dospela
Dostal som svoj trest
Dostal som rozkaz
Povedali, že ma urobia hlavným, ak splním všetky ich požiadavky
Mohol by som byť corp'ral do corp'ral trestu
Alebo všeobecný manažér veľkého podniku
Potľapkajú niektorých dobrých chlapcov po chrbte a niektorých priložia k tyči
Ale nikdy som si nemyslel, že ma dajú do
Goon čata
Prišli sa na vás pozrieť a dajú vám oko
Goon čata
Chcú, aby ste vyšli hrať
Radšej sa rozlúčte
Niektoré rastú rovnako ako ich otcovia
A niektoré dorastajú príliš vysoko
Niektorí idú piť s chalanmi
Niektoré nie sú vôbec žiadnou zábavou
A musíte nájsť správne miesto
Za všetko, čo vidíš
Ale nikdy zo mňa nevytvorí tienidlo
Mohol by som sa pripojiť k reťazi mužov alebo byť chýbajúcim článkom
Hľadám šťastné dievča, ktoré by ma uviedlo do ružova
Potľapkajú niektorých dobrých chlapcov po chrbte a niektorých priložia k tyči
Ale nikdy som si nemyslel, že ma dajú do
Dobrý oddiel ...
Matka, otec, mám sa tak dobre
Teraz robím taký pokrok, že to ťažko povedať
Zmestil som sa do malého venovania
Jedným okom na hodinách
Chytili vás pod liekmi
Môžete byť v šoku
Vymýšľam alibi, ktoré už všetci zabudli
Iba ďalší chlapec z múmie odišiel zhnitý
Potľapkajú niektorých dobrých chlapcov po chrbte a niektorých priložia k tyči
Ale nikdy som si nemyslel, že ma dajú do
Goon čata ...

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk