Texty & Preklad: elvis costello - dust Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi elvis costello! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno elvis costello e a uvidíte aké piene od elvis costello máme v našom archíve a viac podobných ako dust.

elvis costello
dust
If dust could only talk
What would we hear it say?
Before it's brushed aside
Just as it's swept away
It's just the evidence
It's of no consequence
It's only flesh and bone
Why don't we leave it alone?
If dust could only gather into lines of chalk
Around a silhouette detective fiction walks
For it's the only witness that can testify
Can I spit out the truth or would you rather just swallow a lie?
Why did they dam the land?
How did they flood the plain?
Did they erase the name
And wipe away the stain?
You kept your mouth well shut
Appeared to turn your coat
Now there's a name for you but it's stuck in my throat
If dust could only mutter
Or in laughter trill
If it could warn and whisper from the windowsill
For it's the only witness that can testify
Can I spit out the truth or would you rather just swallow a lie?
Here comes the juggernaut
Here come The Poisoners
They choke the life and land
And rob the joy from us
Why do they taste of sugar
When they are made of money?
Here come the Lamb of God
And the butcher's boy, Sonny
If dust could only gather in a needle track
Then it would skip a beat and it would jump right back
If dust could only gather in a needle track
Then it would skip a beat
And all the sense I lack

 

Keby prach mohol iba rozprávať
Čo by sme to počuli?
Predtým, ako je to odhrnuté
Rovnako ako je to zametené
Sú to len dôkazy
Je to bez následkov
Je to iba z mäsa a kostí
Prečo to nenecháme samé?
Keby sa prach mohol zhromažďovať iba v kriedových radoch
Okolo obchádza silueta detektívky
Je to jediný svedok, ktorý môže vypovedať
Môžem vypľuť pravdu alebo radšej len prehltneš lož?
Prečo prehradili pôdu?
Ako zaplavili rovinu?
Vymazali meno
A zotrieť škvrnu?
Držal si dobre ústa
Objavil sa, aby otočil kabát
Teraz pre teba existuje meno, ale uviazlo mi v hrdle
Keby prach mohol iba mrmlať
Alebo v smiechu
Keby to mohlo varovať a šepkať z parapetu
Je to jediný svedok, ktorý môže vypovedať
Môžem vypľuť pravdu alebo radšej len prehltneš lož?
Prichádza juggernaut
Tu prichádzajú The Poisoners
Dusia život a zem
A oberaj nás o radosť
Prečo chutia na cukre
Keď sú zarobené z peňazí?
Tu prichádza Baránok Boží
A mäsiarsky chlapec, Sonny
Keby sa prach mohol zhromažďovať iba v stope po ihle
Potom by to preskočilo rytmus a skočilo by to späť
Keby sa prach mohol zhromažďovať iba v stope po ihle
Potom by to preskočilo rytmus
A všetok zmysel mi chýba

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk