Texty & Preklad: elvis costello - basement kiss Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi elvis costello! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno elvis costello e a uvidíte aké piene od elvis costello máme v našom archíve a viac podobných ako basement kiss.

elvis costello
basement kiss
Lucy Grace can't show her face down in the North End Road
For in Belgravia
Rumors have been whispered and suggestions have been made
Did you sell your friends out when the heat got too intense?
You say you like the danger but it's only a pretense
You say you need the money
When everybody knows you can always fall back on your inheritance
Did you bruise your arms on those false alarms
Did you bruise your pride on his smile so wide?
Only fingertips from forbidden bliss
Did you bruise your lips in this basement kiss?
Who's that sneaking 'round the door?
You can't come here no more
Can't you go home again?
She used to sit alone for hours
Spend her evenings watering dried flowers
When her mother came to stay and finally went to bed
Lucy Grace was in the front room shooting through your head
She tried to take your breath away and give you something else instead
Next year she'll serve her function in that Audrey Hepburn hat
It still won't suit her much but she'll get over that
She'll be pale and feign indifference as they're handling out the prizes
Spilling Daddy's pearls of wisdom
And her ugly sister's tranquillizers

 

Lucy Grace nemôže na North End Road ukázať svoju tvár smerom nadol
Lebo v Belgravii
Šepkalo sa a boli vznesené návrhy
Predali ste svojich priateľov, keď bolo príliš silné teplo?
Hovoríte, že sa vám nebezpečenstvo páči, ale je to iba pretvárka
Hovoríš, že potrebuješ peniaze
Keď všetci vedia, že sa môžete kedykoľvek vrátiť k dedičstvu
Pomliaždili ste si ruky na tých falošných poplachoch
Rozdrtili ste svoju pýchu na jeho úsmev tak široko?
Iba končeky prstov zo zakázanej blaženosti
Podrazili ste si v tomto suterénnom bozku pery?
Kto sa to plíži za dverami?
Už sem nemôžete ísť
Nemôžeš ísť znova domov?
Zvykla sedieť celé hodiny sama
Večery trávte polievaním sušených kvetov
Keď jej matka prišla zostať a nakoniec išla spať
Lucy Grace bola v prednej miestnosti a strieľala do tvojej hlavy
Snažila sa ti vyraziť dych a namiesto toho ti dala niečo iné
Budúci rok bude vykonávať svoju funkciu v klobúku Audrey Hepburnovej
Stále jej to nebude veľmi vyhovovať, ale prekoná to
Keď budú rozdávať ceny, bude bledá a predstiera ľahostajnosť
Rozliatie ockových perál múdrosti
A upokojujúce lieky jej škaredej sestry

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk