Texty & Preklad: elvis costello - all the rage Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi elvis costello! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno elvis costello e a uvidíte aké piene od elvis costello máme v našom archíve a viac podobných ako all the rage.

elvis costello
all the rage
One, two, three, two, two, three
The twitching impulses to speak your mind
I'll lend you my microscope and maybe you will find it
Is it in that ugly place that's just behind your face?
Where you keep my picture still, despite the fact that
You had me replaced
Say "goodbye"
Baby, can't you act your age?
You know why
I'm going to give it to you straight
Although I'll never be
Unhappy as you want me to be
Still, it's all the rage
I'll probably play along
Left to my own devices
Spare me the drone of your advice
The sins of garter and gin
Confession may delay
You know the measuring pole
The merry boots of clay
I've heard it all before
You'll say it anyway
Say "goodbye"
Baby, can't you act your age?
You know why
I'm going to give it to you straight
Although I'll never be
Unhappy as you want me to be
Still, it's all the rage
Alone with your tweezers and your handkerchief
You murder time and truth, love, laughter and belief
So don't try to touch my heart, it's darker than you think
And don't try to read my mind because it's full of disappearing ink
Say "goodbye"
Baby, can't you act your age?
You know why
I'm going to give it to you straight
Although I'll never be
Unhappy as you want me to be
Still, it's all the rage
Although I'll never be
Unhappy as you want me to be
Still, it's all the rage

 

Jeden, dva, tri, dva, dva, tri
Škubanie impulzov, aby prehovorili
Požičiam vám môj mikroskop a možno ho nájdete
Je to na tom škaredom mieste, ktoré je hneď za tvojou tvárou?
Kde stále držíte môj obraz napriek tomu
Dali ste ma vymeniť
Povedz ahoj"
Baby, nemôžeš konať svoj vek?
Viete, prečo
Dám ti to rovno
Aj keď nikdy nebudem
Nešťastná, ako chceš, aby som bol
Napriek tomu to všetko zúri
Asi sa budem hrať
Ponechané na moje vlastné zariadenia
Ušetrite ma dronom vašich rád
Hriechy podväzku a ginu
Spoveď sa môže oneskoriť
Poznáš merací stĺp
Veselé čižmy z hliny
Už som to všetko počul
Aj tak to povieš
Povedz ahoj"
Baby, nemôžeš konať svoj vek?
Viete, prečo
Dám ti to rovno
Aj keď nikdy nebudem
Nešťastná, ako chceš, aby som bol
Napriek tomu to všetko zúri
Osamelý svojimi pinzetami a vreckovkou
Zabíjate čas a pravdu, lásku, smiech a vieru
Takže sa neskúšaj dotknúť môjho srdca, je temnejšie, ako si myslíš
A neskúšaj čítať moje myšlienky, pretože je plná miznúceho atramentu
Povedz ahoj"
Baby, nemôžeš konať svoj vek?
Viete, prečo
Dám ti to rovno
Aj keď nikdy nebudem
Nešťastná, ako chceš, aby som bol
Napriek tomu to všetko zúri
Aj keď nikdy nebudem
Nešťastná, ako chceš, aby som bol
Napriek tomu to všetko zúri

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk