Texty & Preklad: elliot matsu - daddy open your eyes Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi elliot matsu! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno elliot matsu e a uvidíte aké piene od elliot matsu máme v našom archíve a viac podobných ako daddy open your eyes.

elliot matsu
daddy open your eyes
All of the tubes in the hospital room
Pinching and twisting life
And the clock ticks on but the light is off
Behind your eyes
Should I have done more for you?
Should I have done more than you asked me too?
Daddy open your eyes, please open your eyes
Daddy open your eyes, please open your eyes
All of those years so carelessly spent
And all of the chances that I had
To tell you that Ive been there too, and I understand
Tell you that Ive been there too and its so hard to be a man
And these doctors disagree as youre dying there in front of me
Daddy open your eyes, please open your eyes
Daddy open your eyes, please open your eyes
Angels, teachers, saints, where are you now
When lifes on the line
And theres no more time
We have lived badly, we have lived sadly
Life it shakes us, death it wakes us, life it takes us
To the center again
Daddy open your eyes, please open your eyes
Daddy open your eyes, please open your eyes

 

Všetky trubice v nemocničnej izbe
Zovretie a skrútenie života
A hodiny tikajú, ale svetlo nesvieti
Za tvojimi očami
Mal som pre vás urobiť viac?
Mal som urobiť viac, ako ste sa ma pýtali?
Ocko otvor oči, prosím oči otvor
Ocko otvor oči, prosím oči otvor
Všetky tie roky tak neopatrne strávené
A všetky šance, ktoré som mal
Aby som ti povedal, že som tam tiež bol, a rozumiem
Poviem ti, že som tam tiež bol a je také ťažké byť mužom
A títo lekári nesúhlasia, pretože tam predo mnou umierate
Ocko otvor oči, prosím oči otvor
Ocko otvor oči, prosím oči otvor
Anjeli, učitelia, svätí, kde si teraz
Keď životy na linke
A už nie je čas
Žili sme zle, žili sme smutne
Život nás otriasa, smrť nás budí, život nás berie
Opäť do centra
Ocko otvor oči, prosím oči otvor
Ocko otvor oči, prosím oči otvor

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk