Texty & Preklad: eldest 11 - innocent Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi eldest 11! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno eldest 11 e a uvidíte aké piene od eldest 11 máme v našom archíve a viac podobných ako innocent.

eldest 11
innocent
Never meant to be exposed to your life...
Every time that you say that you love me, I didn't believe..."Anything!"
How can I bring fabrication (communication) to it's knees when I fear everything with you...
I reprieve....
but the light dims just a little more so I can feel all your open sores...
Everything that I thought that I had in common...
Everything is blistering...
Every time that I stood outside your box...
You left me injuring....
It's hard to be the picture of innocence.....
When every body's pushing in a different direction!
It's hard to be the pure of heart.
When everybody uses you like a flame in the dark.
Where do go? Where do you run when everything is gone...
Never wanted you to be so mad at me!
I am only trying...
To be something I'm not...(for you to believe in me)
I never wanted you to see lonely...
but the innocence claimed the name of my heart...
Now in chains...
I find my purity wrapped up in the same shame...
It's hard to be the picture of innocence.....
When every body's pushing in a different direction!
It's hard to be the pure of heart.
When everybody uses you like a flame in the dark.
Where do go? Where do you run when everything is gone...

 

Nikdy som nemal v úmysle byť vystavený svojmu životu ...
Zakaždým, keď hovoríš, že ma miluješ, neveril som ... „Čokoľvek!“
Ako môžem priviesť výmysel (komunikáciu) na kolená, keď sa bojím všetkého s vami ...
Odsudzujem ....
ale svetlo sa stlmí len o niečo viac, aby som cítil všetky tvoje otvorené rany ...
Všetko, čo som si myslel, že som mal spoločné ...
Všetko je pľuzgierové ...
Zakaždým, keď som stál pred tvojou krabicou ...
Nechal si ma zraneného ....
Je ťažké byť obrazom neviny .....
Keď sa každé telo tlačí iným smerom!
Je ťažké byť čistým srdcom.
Keď ťa všetci používajú ako plameň v tme.
Kam ísť? Kam utekáš, keď je všetko preč ...
Nikdy som nechcel, aby si sa na mňa tak hneval!
Iba sa snažím ...
Byť niečím, čo nie som ... (aby si mi veril)
Nikdy som nechcel, aby si videl osamelého ...
ale nevinnosť si vyžiadala meno môjho srdca ...
Teraz v reťaziach ...
Zistil som, že moja čistota je zabalená do rovnakej hanby ...
Je ťažké byť obrazom neviny .....
Keď sa každé telo tlačí iným smerom!
Je ťažké byť čistým srdcom.
Keď ťa všetci používajú ako plameň v tme.
Kam ísť? Kam utekáš, keď je všetko preč ...

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk