Texty & Preklad: eels - wonderful glorious Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi eels! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno eels e a uvidíte aké piene od eels máme v našom archíve a viac podobných ako wonderful glorious.

eels
wonderful glorious
The sum of all your experiences
A living breathing result of the fight
And every night you spent shrouded in darkness
Has led you to this moment in the light, it's alright
Wonderful
Glorious
Wonderful
Glorious
Ah ah ah ah, ah ah
Wonderful
Glorious
The sum of all the love inside your heart
Will get you through your plight, it's alright
Wonderful
Glorious
My love is beautiful it's here for the taking
It's strong and pure and utterly earth shaking
My love has brought me here to show you it's true
A wretch like me, you make it through

 

Súčet všetkých vašich zážitkov
Živý dychový výsledok boja
A každú noc, ktorú si strávil zahalený v tme
Priviedlo vás k tomuto okamihu vo svetle, je to v poriadku
Úžasné
Slávne
Úžasné
Slávne
Ah ah ah ah, ah ah
Úžasné
Slávne
Súčet všetkej lásky vo vašom srdci
Dostane vás cez vašu nepríjemnú situáciu, je to v poriadku
Úžasné
Slávne
Moja láska je krásna, je tu na zabratie
Je to silné a čisté a úplne sa trasie zemou
Moja láska ma priviedla sem, aby som ti ukázal, že je to pravda
Ubohý ako ja, zvládneš to

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk