Texty & Preklad: edge of haze - black lakes Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi edge of haze! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno edge of haze e a uvidíte aké piene od edge of haze máme v našom archíve a viac podobných ako black lakes.

edge of haze
black lakes
We thought that we could live like this
Waste resources and create crises
Only the strongest survive
The billow of frostbites
Collecting the remains of our culture
Suffering from the cost of our greed
Why does our every try
End up in agony
As the witnesses of collapsing world
We should see our weakness
Why does our every try
End in this destiny
We have only proceeded backwards
From the culmination of mankind
Once we had a chance to live
No one did remind
Eclipse
Thoughts in the past
We assumed that it would always last
We breathe in the frost now
Shrouded by the haze of the end

 

Mysleli sme si, že takto môžeme žiť
Plytvanie zdrojmi a vytváranie kríz
Prežijú iba tí najsilnejší
Vetrica omrzlín
Zbieranie pozostatkov našej kultúry
Utrpenie z ceny našej chamtivosti
Prečo sa snaží každá z nás
Skončite v agónii
Ako svedkovia kolabujúceho sveta
Mali by sme vidieť našu slabosť
Prečo sa snaží každá z nás
Skončiť v tomto osude
Postupovali sme iba dozadu
Z vyvrcholenia ľudstva
Raz sme mali možnosť žiť
Nikto to nepripomenul
Zatmenie
Myšlienky v minulosti
Predpokladali sme, že to vždy vydrží
Teraz dýchame mráz
Zahalený oparom konca

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk