Texty & Preklad: eaves - timber Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi eaves! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno eaves e a uvidíte aké piene od eaves máme v našom archíve a viac podobných ako timber.

eaves
timber
I leave my thinking and my family at home
To work the timber till my arms get num
I will be gone some day
All my dreams and all my pain
Those twisted visions of your own home town
Those countless workers with their heads bowed down
And I can see myself
Cleaning gardens at that old hotel
And I want to give you everything you deserve
And relieve you of those pressures that you feel
And as the cold comes and covers the minds
I want to know that your body is real
It's dark in the day and black in the night
I got no money but I'll be allright
Give me a 'come' and I'll work for number
I'll fix your dream for a price
Them boys up the street they would steal for their hunger
What did you do with their lifes
I pick the splinters from my fingers to find
How many worries on my days and mind
So I can hold my own
The real reason why men must grow
I want to give you everything you deserve
And relieve you of those pressures that you take
And as we dine on the bones of our beds
We will discover what the music can make
And all my mind knows we face
I'm only telling us to leave this place
Give me a 'come' and I work for number
I'll fix your dreams for a price
Them boys up the street they would steal for their hunger
What did you do with their lifes
Oh play me a song and I'll pay you in liquor
And taste like you're wasting your time
Old man crying on the bank by the river
Says goodbye to his children and wife
Goodbye
One day the words I'll speak
All mean nothing to me
No

 

Svoje myslenie a rodinu nechávam doma
Pracovať s drevom, kým moje ruky nebudú mať počet
Raz budem preč
Všetky moje sny a všetky moje bolesti
Tie prekrútené vízie vášho domovského mesta
Tých nespočetných robotníkov so sklonenými hlavami
A vidím sa
Čistenie záhrad v tom starom hoteli
A chcem ti dať všetko, čo si zaslúžiš
A zbavte sa tých tlakov, ktoré cítite
A ako príde zima a pokryje myseľ
Chcem vedieť, že vaše telo je skutočné
Vo dne je tma a v noci čierna
Nemal som peniaze, ale budem v poriadku
Dajte mi „prísť“ a budem pracovať pre číslo
Opravím tvoj sen o cenu
Ich chlapci na ulici by ich ukradli pre ich hlad
Čo si urobil s ich životmi
Vyberám triesky z prstov, aby som ich našiel
Koľko starostí v mojich dňoch a mysli
Takže sa môžem držať svojho
Skutočný dôvod, prečo musia muži rásť
Chcem vám dať všetko, čo si zaslúžite
A zbavte sa tlaku, ktorý podstupujete
A keď večeráme na kostiach svojich postelí
Zistíme, čo dokáže hudba
A celá moja myseľ vie, že čelíme
Hovorím iba, aby sme opustili toto miesto
Dajte mi „prísť“ a pracujem pre číslo
Opravím tvoje sny o cenu
Ich chlapci na ulici by ich ukradli pre ich hlad
Čo si urobil s ich životmi
Prehraj mi pieseň a zaplatím ti alkohol
A ochutnajte, akoby ste strácali čas
Starý muž plačúci na brehu rieky
Lúči sa so svojimi deťmi a manželkou
Zbohom
Jedného dňa slová, ktoré poviem
Všetky pre mňa nič neznamenajú
Nie

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk