Texty & Preklad: dreamaker - alone again Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi dreamaker! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno dreamaker d a uvidíte aké piene od dreamaker máme v našom archíve a viac podobných ako alone again.

dreamaker
alone again
Now I am here so free
Walking with the rainbow's tears
Without past grief
But if you call me
My poor soul
Run with you so lost
Though at last in my heart I know
That all my life will be alone...
Why I'm alone again?
But why I don't stop my steps?
I've to find in the air a reason to live
I'd like to be a wall
Without sentiments or words
Close your eyes
Close your eyes and feel me
I am alone... so alone!
"I don't understand why I am alone
one more time... sometimes I think
that all my life is a dream"
I am waiting for you
Flying through the sky so blue
I'll dry my wounds
But if you need me
All my hope
Will fight if you fall
Though at last in my heart I know
That I always will be alone...
I'm alone and still
The snow burn inside of me
Under my skin
Now a beautiful melody
Is covering me slowly
I remember your voice that say:
"you live out of reality"

 

Teraz som tu taký voľný
Chôdza so slzami dúhy
Bez smútku z minulosti
Ale ak mi zavoláš
Moja úbohá duša
Bež s tebou taký stratený
Aj keď konečne v mojom srdci viem
Že celý môj život bude sám ...
Prečo som zase sám?
Ale prečo nezastavím svoje kroky?
Musím nájsť vo vzduchu dôvod žiť
Chcel by som byť múrom
Bez sentimentu a slov
Zatvor oči
Zavri oči a precíť ma
Som sám ... tak sám!
„Nechápem, prečo som sám
ešte raz ... niekedy si myslím
že celý môj život je sen “
čakám na teba
Lietanie po oblohe také modré
Osuším si rany
Ale ak ma potrebuješ
Celá moja nádej
Bude bojovať, ak spadneš
Aj keď konečne v mojom srdci viem
Že vždy budem sám ...
Som sama a stále
Sneh vo mne horí
Pod kožu
Teraz krásna melódia
Pomaly ma kryje
Pamätám si tvoj hlas, ktorý hovoril:
„žiješ mimo reality“

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk