Texty & Preklad: don henley - my thanksgiving Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi don henley! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno don henley d a uvidíte aké piene od don henley máme v našom archíve a viac podobných ako my thanksgiving.

don henley
my thanksgiving
A lot of things have happened
Since the last time we spoke
Some of them are funny
Some of 'em ain't no joke
And I trust you will forgive me
If I lay it on the line
I always thought you were a friend of mine
Sometimes I think about you
I wonder how you're doing now
And what you're going through
The last time I saw you
We were playing with fire
We were loaded with passion
And a burning desire
For every breath, for every day of living
And this is my Thanksgiving
Now the trouble with you and me, my friend
Is the trouble with this nation
Too many blessings, too little appreciation
And I know that kind of notion¡ªwell, it just ain't cool
So send me back to Sunday school
Because I'm tired of waiting for reason to arrive
It's too long we've been living
These unexamined lives
I've got great expectations
I've got family and friends
I've got satisfying work
I've got a back that bends
For every breath, for every day of living
This is my Thanksgiving
Have you noticed that an angry man
Can only get so far
Until he reconciles the way he thinks things ought to be
With the way things are
Here in this fragmented world, I still believe
In learning how to give love, and how to receive it
And I would not be among those who abuse this privilege
Sometimes you get the best light from a burning bridge
And I don't mind saying that I still love it all
I wallowed in the springtime
Now I'm welcoming the fall
For every moment of joy
Every hour of fear
For every winding road that brought me here
For every breath, for every day of living
This is my Thanksgiving
For everyone who helped me start
And for everything that broke my heart
For every breath, for every day of living
This is my Thanksgiving

 

Stalo sa veľa vecí
Od posledného rozhovoru
Niektoré z nich sú vtipné
Niektoré z nich nie sú žiadny vtip
A verím, že mi odpustíš
Keby som to položil na linku
Vždy som si myslel, že si môj kamarát
Niekedy na teba myslím
Zaujímalo by ma, ako sa ti teraz darí
A čo prežívaš
Naposledy som ťa videl
Hrali sme sa s ohňom
Boli sme nabití vášňou
A horiaca túžba
Pre každý nádych, pre každý deň života
A toto je moje Deň vďakyvzdania
Teraz problém s tebou a mnou, priateľu
Je problém s týmto národom
Príliš veľa požehnania, príliš málo ocenenia
A ja viem, že tento druh poňatia, no, to jednoducho nie je v pohode
Tak ma pošli späť do nedeľnej školy
Pretože ma už unavuje čakanie na príchod dôvodu
Je to príliš dlho, čo žijeme
Tieto nepreskúmané životy
Mám veľké očakávania
Mám rodinu a priateľov
Mám uspokojivú prácu
Mám chrbát, ktorý sa ohýba
Pre každý nádych, pre každý deň života
Toto je môj Deň vďakyvzdania
Všimli ste si toho nahnevaného muža
Môže sa dostať len tak ďaleko
Kým sa nezmieri s tým, ako si myslí, že by veci mali byť
S tým, ako sa veci majú
Tu v tomto rozdrobenom svete stále verím
Pri učení sa, ako dávať lásku a ako ju prijímať
A nebol by som medzi tými, ktorí túto výsadu zneužívajú
Niekedy získate najlepšie svetlo z horiaceho mosta
A neprekáža mi, keď poviem, že to všetko stále milujem
Ja som sa váľal na jar
Teraz vítam jeseň
Za každú chvíľu radosti
Každú hodinu strachu
Za každú kľukatú cestu, ktorá ma sem priviedla
Pre každý nádych, pre každý deň života
Toto je môj Deň vďakyvzdania
Pre všetkých, ktorí mi pomohli začať
A za všetko, čo mi zlomilo srdce
Pre každý nádych, pre každý deň života
Toto je môj Deň vďakyvzdania

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk