Texty & Preklad: don henley - goodbye to a river Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi don henley! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno don henley d a uvidíte aké piene od don henley máme v našom archíve a viac podobných ako goodbye to a river.

don henley
goodbye to a river
The rains have come early, they say
We're all gonna wash away
Well, that's all right with me
If heaven's torrent can wash clean
The arrogance that lies unseen
In the damage done since we have gone
Where we ought not to be
Goodbye to a river
Goodbye to a river
So long
Lakes and levees, dams and locks
They put that river in a box
Well, it was running wild
And men must have control
We live our lives in starts and fits
We lose our wonder bit by bit
We condescend and in the end
We lose our very souls
Goodbye to a river
Goodbye to a river
So long
The dirty water washes down
Poisoning the common ground
Taking sins of farm and town
And bearing them away
The captains of industry
And their tools on the hill
They're killing everything divine
What will I tell this child of mine
I make a church out of words
As the years dull my senses
And I try to hold on to the world that I knew
I struggle to cross generational fences
And the beauty that still remains ¡ º
I can touch it through you
Goodbye to a river
Goodbye to a river
So long
Goodbye to a river
Goodbye to a river
So long
Goodbye to a river
Goodbye to a river
So long
Goodbye to a river
Goodbye to a river
Roll on

 

Hovorí sa, že dažde prišli skoro
Všetci sa zmyjeme
No to je so mnou v poriadku
Ak sa nebeská bystrina dokáže umyť dočista
Arogancia, ktorá leží nevídaná
V škodách spôsobených odvtedy, čo sme odišli
Kde by sme nemali byť
Zbohom rieke
Zbohom rieke
Tak dlho
Jazerá a hrádze, priehrady a plavebné komory
Dali tú rieku do krabice
No bežalo to divoko
A muži musia mať kontrolu
Žijeme svoje životy v začiatkoch a záchvatoch
Kúsok po kúsku strácame zázrak
Plesáme a na záver
Strácame svoje duše
Zbohom rieke
Zbohom rieke
Tak dlho
Špinavá voda sa umyje
Otrava spoločnej pôdy
Berúc hriechy farmy a mesta
A odnášať ich preč
Kapitáni priemyslu
A ich náradie na kopci
Zabíjajú všetko božské
Čo poviem tomuto môjmu dieťaťu
Robím kostol zo slov
Ako roky otupujú moje zmysly
A snažím sa držať sa sveta, ktorý som poznal
Snažím sa prekonávať generačné ploty
A krása, ktorá stále zostáva
Cez teba sa toho môžem dotknúť
Zbohom rieke
Zbohom rieke
Tak dlho
Zbohom rieke
Zbohom rieke
Tak dlho
Zbohom rieke
Zbohom rieke
Tak dlho
Zbohom rieke
Zbohom rieke
Nabehnúť na

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk