Texty & Preklad: don henley - building the perfect beast Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi don henley! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno don henley d a uvidíte aké piene od don henley máme v našom archíve a viac podobných ako building the perfect beast.

don henley
building the perfect beast
The power of reason, the top of the heap
We're the ones who can kill the things we
Don't eat
Sharper than a serpent's tongue
Tighter than a bongo drum
Quicker than a one-night stand
Slicker than a mambo band
And now the day is come
Soon he will be released
Glory hallelujah!
We're building the perfect beast
(building, building, etc..)
It's olympus this time- olympus or bust
For we have met the enemy -and he is us
And now the day is come
Soon he will be released
Glory hallelujah!
We're building the perfect beast
(building, building)
Ever since we crawled out of the ocean
And stood upright on the land
There are some things that we just don't
Understand:
Relieve all pain and suffering
And lift us out of the dark
Turn us all into methuselah-
But where are we gonna park?
(building, building)
The secrets of eternity-
We've found the lock and turned the key
We're shakin' up those building blocks
Going deeper into that box- (pandora
Wouldn't like it)
And now the day is come
Soon he will be released
Glory hallelujah!
We're building the perfect beast
(building, building)
All the way to malibu from the land of the
Talking drum-
Just look how far-look how far we've come

 

Sila rozumu, vrchol hromady
Sme tí, ktorí môžu zabíjať veci, ktoré my
Nejedz
Ostrejšie ako hadí jazyk
Tesnejšia ako bongo bubon
Rýchlejšie ako na jednu noc
Úhľadnejší ako mambo pásmo
A teraz prišiel ten deň
Čoskoro bude prepustený
Sláva aleluja!
Staviame perfektné zviera
(budova, budova atď.)
Je to tentokrát olympus - olympus alebo busta
Pretože sme stretli nepriateľa - a on je my
A teraz prišiel ten deň
Čoskoro bude prepustený
Sláva aleluja!
Staviame perfektné zviera
(budova, budova)
Odkedy sme sa plazili z oceánu
A stál vzpriamene na zemi
Sú veci, ktoré jednoducho nemáme
Rozumieť:
Zmiernite všetku bolesť a utrpenie
A zdvihnite nás z tmy
Premeňte nás všetkých na matuzalem
Ale kde budeme parkovať?
(budova, budova)
Tajomstvá večnosti
Našli sme zámok a otočili sme kľúčom
Triaskame s týmito stavebnými kameňmi
Hlbšie do tej krabice - (pandora
Nepáčilo by sa mi to)
A teraz prišiel ten deň
Čoskoro bude prepustený
Sláva aleluja!
Staviame perfektné zviera
(budova, budova)
Celú cestu k malibu z krajiny
Hovoriaci bubon
Stačí sa pozrieť, ako ďaleko, ako ďaleko sme sa dostali

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk