Texty & Preklad: djustin - headless Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi djustin! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno djustin d a uvidíte aké piene od djustin máme v našom archíve a viac podobných ako headless.

djustin
headless
You don't have to fight that impulse
Everything inside this room is only for us to know
You make me feel weak
Speaking low
Saying all the words I want to hear
and places you'll go
Come closer
Come closer
Why should you hide what you want?
[I'll show you what I long for]
Everything you find inside this room is for you alone
[You're all that I long for]
Don't make me wait
Leave me cold [seems impossible]
Say you'll have your way with me and
I might never let go
Come closer
Come Closer
My love so we're here
Now feel these hands
We'll just get lost in the moment
Light me up like stardust
So we're here
Now feel these hands
Let's live in this very moment
Fill me up with stardust

 

S týmto impulzom nemusíte bojovať
Všetko v tejto miestnosti je iba na nás, aby sme to vedeli
Cítiš ma slabý
Hovoriac nízko
Povedať všetky slová, ktoré chcem počuť
a miesta, ktoré navštíviš
Poď bližšie
Poď bližšie
Prečo by ste mali skrývať to, čo chcete?
[Ukážem ti, po čom túžim]
Všetko, čo nájdete v tejto miestnosti, je len pre vás
[Si všetko, po čom túžim]
Nenúť ma čakať
Nechajte ma chladným [zdá sa nemožné]
Povedz, že budeš mať cestu so mnou a
Možno by som sa nikdy nepustil
Poď bližšie
Poď bližšie
Moja láska, takže sme tu
Teraz pocítite tieto ruky
V tej chvíli sa stratíme
Rozsvieť ma ako hviezdny prach
Takže sme tu
Teraz pocítite tieto ruky
Poďme žiť v tejto chvíli
Naplňte ma hviezdnym prachom

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk