Texty & Preklad: destroy the runner - columbia Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi destroy the runner! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno destroy the runner d a uvidíte aké piene od destroy the runner máme v našom archíve a viac podobných ako columbia.

destroy the runner
columbia
We all learn from our failures
I never thought I could fall this far -
So far from you
With no desire to look back
I'll embrace this forever
Divorcing my adoration
As death marches to the grave
We all learn from our mistakes, let it break me
We all learn from our failures
Failure is death, and I have overcome it
With not a single tear of remembrance
I choose to forget and start all over

 

Všetci sa učíme zo svojich zlyhaní
Nikdy som si nemyslel, že by som mohol spadnúť tak ďaleko -
Tak ďaleko od teba
Bez túžby obzerať sa späť
Toto prijmem navždy
Rozvádza moju adoráciu
Ako smrť pochoduje k hrobu
Všetci sa učíme na vlastných chybách, nech ma to zlomí
Všetci sa učíme zo svojich zlyhaní
Zlyhanie je smrť a ja som ju premohol
S jedinou slzou na pamiatku
Rozhodol som sa zabudnúť a začať odznova

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk