Texty & Preklad: destrophy - the way of your world Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi destrophy! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno destrophy d a uvidíte aké piene od destrophy máme v našom archíve a viac podobných ako the way of your world.

destrophy
the way of your world
It's all been done before and
No one can listen to anyone's answers
They're drifting farther everyday
And they say
"We hold our hands to block the sun
We blame the light for what we've done
We look away so We'll forget what We've become"
First take what you want
Then you throw it away
This is the way of their world
Don't know what you've got
Until it's taken away
This is the way of your
World
When the night falls you know who you are
And you cast reflections as the mirror gathers rust
"It's so safe and lonely with you"
Lovers ripping in two
Grind away 'till nothing's left
There's nothing left inside
First take what you want
Then you throw it away
This is the way of their world
Don't know what you've got
Until it's taken away
This is the way of your
World
Your lives will fade before their time
And you'll never say goodbye
The end of all the things you know
And all of what you can be
It's fading fast before you
What we want, we are

 

Všetko bolo urobené predtým a
Nikto nemôže počúvať nikoho odpovede
Unášajú sa ďalej každý deň
A oni hovoria
„Držíme sa za ruky, aby sme zablokovali slnko
Viníme svetlo z toho, čo sme urobili
Pozeráme sa ďalej, takže zabudneme, čím sme sa stali “
Najskôr si vezmite, čo chcete
Potom to vyhodíte
Toto je spôsob ich sveta
Neviem, čo máš
Kým sa to neodnesie
Toto je tvoja cesta
Svet
Keď padne noc, vieš, kto si
A vrháte odrazy, keď zrkadlo zhromažďuje hrdzu
„Je to s tebou také bezpečné a osamelé“
Milenci sa roztrhali na dve časti
Rozdrviť, kým nič nezostane
Vo vnútri nezostalo nič
Najskôr si vezmite, čo chcete
Potom to vyhodíte
Toto je spôsob ich sveta
Neviem, čo máš
Kým sa to neodnesie
Toto je tvoja cesta
Svet
Vaše životy vyblednú skôr, ako bude ich čas
A nikdy sa nerozlúčiš
Koniec všetkých vecí, ktoré vieš
A všetko, čím môžete byť
Pred vami rýchlo bledne
To, čo chceme, sme

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk