Texty & Preklad: destiny s end - sinister deity Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi destiny s end! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno destiny s end d a uvidíte aké piene od destiny s end máme v našom archíve a viac podobných ako sinister deity.

destiny s end
sinister deity
Super god or so he claims
Making is living off of you
Addiction from the goods you receive
He knows what his poison can do
Lifestyle means nothing more
Distortion of values that were
Another fix only makes you smile
Vision now becomes a blur
Ruling this nation, on his command
Spreading corruption over this land
He hooks 'em first, his golden rule
Indulging his profits from our young
His empire, black market wealth
Richness while their necks are being hung
Beating the system, twisting minds
He rips your heart and leaves you blind
The law pretends that he's not there
Paying off bloody affairs
He runs your life, he's picked your crowd
You are his slaves, he's walking proud
He counts his victims, more each day
Your empty lives are cast away
Takes a life every now and then
Climbing his way straight to the top
The innocent only feel his pain
Will the killing ever stop?
The criminal who can't be stopped by any law of the kind
The overlord with the power of a sinister mind
Spreading corruption over this land
He hooks 'em first, his golden rule
Indulging his profits from our young
His empire, black market wealth
Richness while their necks are being hung

 

Super boh alebo tak nejak tvrdí
Tvorba žije z vás
Závislosť od tovaru, ktorý dostanete
Vie, čo jeho jed dokáže
Životný štýl neznamená nič viac
Skreslenie hodnôt, ktoré boli
Ďalšia oprava vás iba rozosmeje
Vízia sa teraz stáva rozmazanou
Vládnuci tomuto národu na jeho rozkaz
Šírenie korupcie po tejto zemi
Najprv ich zahákne, svoje zlaté pravidlo
Vychutnávajúc svoje zisky z našich mladých
Jeho impérium, bohatstvo na čiernom trhu
Bohatstvo, zatiaľ čo im visia na krku
Porážanie systému, krútenie myslí
Roztrhá ti srdce a nechá ťa slepého
Zákon predstiera, že tam nie je
Splácanie krvavých vecí
Riadi váš život, vybral si váš dav
Ste jeho otroci, kráča hrdo
Počíta svoje obete, každý deň viac
Vaše prázdne životy sú vyhodené
Berie život každú chvíľu
Stúpa priamo na vrchol
Nevinní cítia iba jeho bolesť
Zastaví sa niekedy zabíjanie?
Zločinec, ktorého nemôže zastaviť žiadny zákon tohto druhu
Vládca so silou zlovestnej mysle
Šírenie korupcie po tejto zemi
Najprv ich zahákne, svoje zlaté pravidlo
Vychutnávajúc svoje zisky z našich mladých
Jeho impérium, bohatstvo na čiernom trhu
Bohatstvo, zatiaľ čo im visia na krku

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk