Texty & Preklad: destiny s end - first you dream then you die Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi destiny s end! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno destiny s end d a uvidíte aké piene od destiny s end máme v našom archíve a viac podobných ako first you dream then you die.

destiny s end
first you dream then you die
To Cornell Woolrich and Mike Nevins
Real lives fade, but dreams flare on
Approaching the edge, thoughts sore high
One thing is certain
That is your life must end
Withering to ashes
You'll meet oblivion
Awaiting the scythe to steal each moment from your lungs
Underneath the cold stars, you'll stand your ground
Dancing through night lands evading death's ends
Shadows will stalk you through all your days
Annihilation before the dawn
First you'll dream of scenes divine
And truths beyond reality's lie
First you'll seek goals soaring high
Never knowing when you'll die
Your days are numbered on this earth
Risk awaits you at every turn
Someday you'll end it all
Ignore possibilities
From out of nowhere
Your quest renews again
The pain of living outweighs uncertainty
Each precious moment is worth the wait
Shocking awareness, chances not to waste
Nothing is perfect, no dream equal
Just one companion, the guise of death ahead
[Chorus]
Random cosmic scheme, like a falling beam
Snuffing out your life, spiting best laid plans
Mundane existence saps your blood away
Calling you morbid, you know the truth alone
[Leads: Dan, Perry]
Just one millions, a flickering life
Simply awaiting the winds of fate
One thing is certain
That is your life must end
Withering to ashes
You'll meet oblivion
Follow ancient footsteps, a path that's so well known
Stagnant existence, fit patterns set
Your presence on this earth is the only time to learn
Forge one creation, significance
One deviation before the end
[Chorus]

 

Cornellovi Woolrichovi a Mikeovi Nevinsovi
Skutočné životy blednú, ale sny vzplanú
Blížiace sa k okraju, myšlienky boľavé vysoko
Jedna vec je istá
To je váš život sa musí skončiť
Vädnúci popolom
Stretnete zabudnutie
Čaká na kosu, aby ti každú chvíľu ukradol z pľúc
Pod studenými hviezdami budete stáť na zemi
Tanec nočnými krajinami obchádzajúci koniec smrti
Tiene vás budú prenasledovať po všetky vaše dni
Zničenie pred svitaním
Najskôr budete snívať o božských scénach
A pravdy ležiace za realitou
Najskôr budete hľadať vysoké ciele
Nikdy neviem, kedy zomrieš
Vaše dni sú na tejto zemi zrátané
Riziko vás čaká na každom kroku
Jedného dňa to všetko ukončíš
Ignorovať možnosti
Z ničoho nič
Vaša úloha sa znova obnoví
Bolesť zo života prevažuje nad neistotou
Každý vzácny okamih sa oplatí čakať
Šokujúce povedomie, šanca neplytvať
Nič nie je dokonalé, žiadny sen sa nerovná
Iba jeden spoločník, maska ​​smrti vpredu
[Refrén]
Náhodná vesmírna schéma, ako padajúci lúč
Uhasiť váš život a pľuvať najlepšie naplánované plány
Pozemská existencia vám saje krv
Ak vás označíme za morbídneho, poznáš pravdu sám
[Vedie: Dan, Perry]
Iba milión, mihotavý život
Jednoducho čakanie na vetry osudu
Jedna vec je istá
To je váš život sa musí skončiť
Vädnúci popolom
Stretnete zabudnutie
Choďte po starodávnych stopách, cestou, ktorá je tak dobre známa
Stagnujúca existencia, zapadajúce vzory
Vaša prítomnosť na tejto zemi je jediný čas na učenie
Vytvoriť jeden výtvor, význam
Jedna odchýlka pred koncom
[Refrén]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk