Texty & Preklad: debra killings - because of your love Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi debra killings! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno debra killings d a uvidíte aké piene od debra killings máme v našom archíve a viac podobných ako because of your love.

debra killings
because of your love
Because of Your love for me
I'll give You everything
My praise and love, I'll bring
Because of Your love for me
Your love, Your love
The greatest joy that I have
Ever known is the day that
I came to know You
Just as lost as I could be
Lord you'd came and rescued me
Now my gratitude's forever
My heart and my life
And my, gift that they all bring
Glory to You
When I felt Your mercy two words
Help describe You, faithful and true
Because of Your love for me
I'll give You everything
My praise and love, I'll bring
Because of Your love for me
Your love, Your love
No other real no place within my will
To always keep the praises flowin'
I will love You all the way
And I'll bless You everyday
It's Your love Lord
That keeps me goin'
My heart and my life
And my gift that they all bring
Glory to You
When I felt your mercy, two words
Help describe, You faithful and true
Because of Your love for me
I'll give You everything
My praise and love, I'll bring
Because of Your love for me
Your love for me
Because of Your love
Oh yes Lord Your love
Worship You only
Praise the one above
It's my desire to lift You higher
Thank You for Your love, Your love
Because of Your love
Oh yes Lord Your love
Worship You only
Praise the one above
It's my desire to lift You higher
Thank You for Your love, Your love
Because of Your love
Oh yes Lord Your love
Worship You only
Praise the one above
It's my desire to lift You higher
Thank You for Your love, Your love
...

 

Kvôli Tvojej láske ku mne
Dám ti všetko
Moju chválu a lásku prinesiem
Kvôli Tvojej láske ku mne
Tvoja láska, Tvoja láska
Najväčšiu radosť, ktorú mám
Vždy sa vie, že je ten deň
Spoznal som Ťa
Rovnako stratený, ako som len mohol byť
Pane, prišiel si a zachránil ma
Teraz je moja vďačnosť navždy
Moje srdce a môj život
A môj, darček, ktorý všetci prinášajú
Sláva tebe
Keď som cítil Tvoje milosrdenstvo dve slová
Pomôžte mi opísať vás, verného a pravdivého
Kvôli Tvojej láske ku mne
Dám ti všetko
Moju chválu a lásku prinesiem
Kvôli Tvojej láske ku mne
Tvoja láska, Tvoja láska
Žiadne iné skutočné miesto v mojej vôli
Vždy chváliť plynutie
Celú cestu ťa budem milovať
A budem ti žehnať každý deň
Je to Tvoja láska Pane
To ma drží
Moje srdce a môj život
A môj darček, ktorý všetci prinášajú
Sláva tebe
Keď som pocítil tvoje milosrdenstvo, dve slová
Pomôžte opísať, Vy ste verní a pravdiví
Kvôli Tvojej láske ku mne
Dám ti všetko
Moju chválu a lásku prinesiem
Kvôli Tvojej láske ku mne
Tvoja láska ku mne
Kvôli Tvojej láske
Ó áno, Pane, tvoja láska
Uctievajte iba vy
Pochválte vyššie uvedeného
Je mojou túžbou zdvihnúť Ťa vyššie
Ďakujem za Tvoju lásku, Tvoju lásku
Kvôli Tvojej láske
Ó áno, Pane, tvoja láska
Uctievajte iba vy
Pochválte vyššie uvedeného
Je mojou túžbou zdvihnúť Ťa vyššie
Ďakujem za Tvoju lásku, Tvoju lásku
Kvôli Tvojej láske
Ó áno, Pane, tvoja láska
Uctievajte iba vy
Pochválte vyššie uvedeného
Je mojou túžbou zdvihnúť Ťa vyššie
Ďakujem za Tvoju lásku, Tvoju lásku
...

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk