Texty & Preklad: deadmau5 - not exactly Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi deadmau5! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno deadmau5 d a uvidíte aké piene od deadmau5 máme v našom archíve a viac podobných ako not exactly.

deadmau5
not exactly
Everybody hearin' the sound of my voice raise your hands and believe in love,
If you believe,
I need you to believe in love right now!
Raise your hands up high,
Feel the love generation
Cover the world, with love
Come on!
Listen children,
I wanna tell ya somethin' real quick and real fast,
I need you to understand that sometimes
We're separated because of the color of our skin,
Or were we grew up from,
But I want you to understand somethin',
That we need to embrace the word love
Because love can bring all generations of people together,
All colors and creeds together,
In peace and harmony,
I want you to feel the love generation!
I need all my believers that are listening to what I'm saying right now,
If it had not been for love,
Everything that is in this world would not exist,
We need to understand right now that because of love,
Things happen in a way where people just don't seem to understand,
Love is something that does not, does not compromise itself,
Love is something that we'll sacrifice for everything that goes on,
If you believe!
If you believe,
I need you to believe in Love right now,
Raise your hands up high,
Feel the love generation
Cover the world with love, come on!

 

Všetci, ktorí počujete zvuk môjho hlasu, zdvihnite ruky a verte v lásku,
Ak veríš,
Potrebujem, aby si práve teraz veril v lásku!
Zdvihnite ruky vysoko,
Cítiť generáciu lásky
Zahaľte svet láskou
Poď!
Počúvajte deti,
Chcem ti povedať niečo skutočne rýchle a rýchle,
Potrebujem, aby si to niekedy pochopil
Sme oddelení kvôli farbe našej pokožky,
Alebo sme vyrástli z,
Ale chcem, aby si niečomu porozumel,
Že musíme prijať slovo láska
Pretože láska môže spojiť všetky generácie ľudí,
Všetky farby a vyznania dohromady,
V pokoji a harmónii,
Chcem, aby ste cítili generáciu lásky!
Potrebujem všetkých svojich veriacich, ktorí počúvajú, čo práve hovorím,
Keby to nebolo z lásky,
Všetko, čo je na tomto svete, by neexistovalo,
Práve teraz musíme pochopiť, že kvôli láske
Veci sa dejú tak, že ľudia akoby nerozumeli,
Láska je niečo, čo nerobí, nerobí kompromisy,
Láska je niečo, čo obetujeme za všetko, čo sa deje,
Ak veríš!
Ak veríš,
Potrebujem, aby si práve teraz veril v lásku,
Zdvihnite ruky vysoko,
Cítiť generáciu lásky
Pokryte svet láskou, poďte ďalej!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk