Texty & Preklad: dead - skin Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi dead! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno dead d a uvidíte aké piene od dead máme v našom archíve a viac podobných ako skin.

dead
skin
I'll stay for one more then I should get home
but the taste of her lips are intoxicating.
See I'm not the man that you you think you see
but your breath on my neck is so convincing.
So I'll burn this night and I'll leave you charred,
leave you battered, broken and scarred.
One hand on the clock and one hand on your hips,
both hands for tell and they touch and they tick.
She says she's fine, I tell her I'm a mess,
I'm conscious of the fact I'm the best she'll get.
Oh I'm leaving this place alone tonight,
argue with myself what's wrong and right.
I make a fool of myself and I'm a fool for you,
not a single word I've said has been true.
Your presence in my mind is now wearing thin.
Its getting cold out here, let me wear your skin.
Is this how you'll go out
Is this how they'll remember you
Before my lights go out
I will learn to forget you
I'll learn to forget you
I've acquired a taste for your bitter sight
but there's no space for you in my mind.
Your eyes are cold and your words don't mean
anything of value to me.
I'm a rogue, I'm a boy, I'm a lifeless thing.
My veins pump blood that I cant bleed.
This is not the place I'm supposed to be
lets choose this night Is to running free
Is this how you'll go out
Is this how they'll remember you
Before my lights go out
I will learn to forget you
I'll learn to forget you
Is this how you'll go out
Is this how they'll remember you
Before my lights go out
I will learn to forget you
Is this how you'll go out
Is this how you'll go out
Is this how you'll go out

 

Zostanem ešte jeden a potom by som sa mal dostať domov
ale chuť jej pier je opojná.
Pozri, ja nie som muž, o ktorom si myslíš, že ho vidíš
ale tvoj dych na mojom krku je taký presvedčivý.
Takže túto noc spálim a nechám ťa spáleného,
nechať ťa zbitého, zlomeného a zjazveného.
Jedna ruka na hodinách a druhá ruka na bokoch,
obe ruky povedz a dotknú sa a zaškrtnú.
Hovorí, že je v poriadku, hovorím jej, že som neporiadok,
Som si vedomý skutočnosti, že som najlepší, aký dostane.
Oh, dnes večer nechávam toto miesto sám,
hádam sám so sebou, čo je zlé a správne.
Robím zo seba blázna a som blázon do teba,
ani jedno slovo, ktoré som povedal, nebolo pravdivé.
Vaša prítomnosť v mojej mysli teraz slabne.
Tu sa ochladzuje, dovoľte mi nosiť vašu pokožku.
Takto pôjdeš von
Takto si ťa budú pamätať
Skôr ako zhasnú moje svetlá
Naučím sa na teba zabudnúť
Naučím sa na teba zabudnúť
Získala som chuť na váš trpký pohľad
ale v mojej mysli už nie je priestor pre teba.
Vaše oči sú chladné a vaše slová neznamenajú
pre mňa niečo hodnotné.
Som darebák, som chlapec, som neživá vec.
Žily mi pumpujú krv, že nemôžem krvácať.
Toto nie je miesto, kde by som mal byť
Poďme si vybrať túto noc Je to beh zadarmo
Takto pôjdeš von
Takto si ťa budú pamätať
Skôr ako zhasnú moje svetlá
Naučím sa na teba zabudnúť
Naučím sa na teba zabudnúť
Takto pôjdeš von
Takto si ťa budú pamätať
Skôr ako zhasnú moje svetlá
Naučím sa na teba zabudnúť
Takto pôjdeš von
Takto pôjdeš von
Takto pôjdeš von

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk