Texty & Preklad: david geddes - run joey run Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi david geddes! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno david geddes d a uvidíte aké piene od david geddes máme v našom archíve a viac podobných ako run joey run.

david geddes
run joey run
Daddy please don't
It wasn't his fault
He means so much to me
Daddy please don't
We're gonna get married
Just you wait and see
Every night, the same old dream
I hate to close my eyes
I can't erase the memory
The sound of Julie's cry
She called me up, late that night
She said, "Joe, don't come over,
But Dad and I just had a fight
And he stormed out the door!
I've never seen him act this way,
My God, he's goin' crazy
He said he's gonna make you pay
For what we done-- he's got a GUN!
So run, Joey run, Joey run!"
Daddy please don't
It wasn't his fault
He means so much to me
Daddy please don't
We're gonna get married
Just you wait and see
Got in my car, and I drove like mad
'Til I reached Julie's place
She ran to me, with tear-filled eyes
And bruises on her face!
All at once I saw him there,
Sneaking up behind me (Woman's voice: Watch out!)
Then Julie yelled, "He's got a gun!"
And she stepped in front of me
Suddenly, a shot rang out
And I saw Julie falling!
I ran to her, I held her close
When I looked down, my hands were red
And here's the last words Julie said...
Daddy please don't
It wasn't his fault
He means so much to me
Daddy please don't
We're gonna get married......
Run, Joey run, Joey run, Joey run, Joey ruuuuuunn!!!

 

Ocko prosím nie
Nebola to jeho chyba
Znamená pre mňa toľko
Ocko prosím nie
Budeme sa brať
Len počkaj a uvidíš
Každú noc ten istý starý sen
Nerád zatváram oči
Nemôžem vymazať pamäť
Zvuk Juliinho plaču
Zavolala ma, neskoro v noci
Povedala: „Joe, nechoď,
Ale s otcom sme sa len pohádali
A vtrhol von z dverí!
Nikdy som ho nevidel konať takto,
Panebože, on sa zbláznil
Povedal, že vás prinúti zaplatiť
Za to, čo sme urobili, má PÍSNICU!
Tak utekaj, Joey utekaj, Joey utekaj! “
Ocko prosím nie
Nebola to jeho chyba
Znamená pre mňa toľko
Ocko prosím nie
Budeme sa brať
Len počkaj a uvidíš
Nasadol do môjho auta a jazdil som ako šialený
„Kým som došiel k Juliinmu miestu
Rozbehla sa ku mne so slzami naplnenými očami
A modriny na tvári!
Naraz som ho tam uvidel,
Preplížil sa za mnou (ženský hlas: Pozor!)
Potom Julie zakričala: „Má zbraň!“
A vystúpila predo mňa
Zrazu zaznel výstrel
A videl som Julie padať!
Rozbehol som sa k nej, držal som ju blízko
Keď som sa pozrel dole, moje ruky boli červené
A tu sú posledné slová, ktoré Julie povedala ...
Ocko prosím nie
Nebola to jeho chyba
Znamená pre mňa toľko
Ocko prosím nie
Budeme sa brať ......
Bež, Joey bež, Joey bež, Joey bež, Joey ruuuuuunn !!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk