Texty & Preklad: damiera - flora yield Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi damiera! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno damiera d a uvidíte aké piene od damiera máme v našom archíve a viac podobných ako flora yield.

damiera
flora yield
This is the way that we
Creating in excess
Under simplicity
Searching a million steps
For what is next to me
Accepting methods to notice me falling apart
Seams drifting away and staring at me
Can we dismiss that you're just a ghost thats leading me
We're both at fault
But no one's owning up
Finding "up" is just a version of finding "down"
Proving whats "right" to us is only a feeling we decide upon
While finding out is just the same
Could be the way that we stumbled or assembled thought
The connection was burning red
Ignites the distance between us while between us was silent
Connection was burning red
Finding "up" is just the same as finding "down"
While time it stays, it stays the same
Could be the way that we stumbled or assembled thought
The connection was burning red
Ignites the distance between us while between us was silent
Connection was burning red

 

To je spôsob, akým my
Tvorenie v prebytku
Pod jednoduchosťou
Hľadá milión krokov
Za to, čo je vedľa mňa
Prijímajúce metódy, ako si ma všimnúť, ako sa rozpadám
Švy odchádzajú a pozerajú na mňa
Môžeme odmietnuť, že ste len duch, ktorý ma vedie
Máme chybu obaja
Ale nikto nevlastní
Nájdenie výrazu „hore“ je iba verziou hľadania výrazu „dole“
Preukázanie toho, čo je pre nás „správne“, je iba pocit, pre ktorý sa rozhodneme
Pričom zisťovanie je rovnaké
Môže to byť spôsob, akým sme narazili alebo zhromaždili myšlienky
Spojenie horelo červeno
Zapáli vzdialenosť medzi nami, zatiaľ čo medzi nami bolo ticho
Spojenie horelo červeno
Nájsť „hore“ je to isté ako nájsť „dole“
Kým zostane, zostane rovnaký
Môže to byť spôsob, akým sme narazili alebo zhromaždili myšlienky
Spojenie horelo červeno
Zapáli vzdialenosť medzi nami, zatiaľ čo medzi nami bolo ticho
Spojenie horelo červeno

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk